11. juni 2018

Notat Nr. 1813

Aktivernes sammensætning har betydning for de økonomske nøgletal

Aktivernes sammensætning medfører, at slagtesvineproducenterne opnår et lavere afkast end smågriseproducenterne på bedriftsniveau.

Sammensætningen af bedriftens driftsgrene påvirker aktivernes sammensætning, hvilket har betydning for, hvordan bedriftens nøgletal ser ud. Dette notat belyser sammenhængen mellem aktivernes sammensætningen for smågrise- og slagtesvinebedrifter og de økonomiske nøgletal. Analyserne omfatter smågrise- og slagtesvinebedrifter med regnskaber for årene 2014, 2015 og 2016. 

Analyserne viser, at planteavl generelt udgør en større andel af indtjeningen på en slagtesvinebedrifts økonomi end på en bedrift med smågriseproduktion. Analysen viser også, at driftsgrenen planteavl generelt giver et lavere afkast end driftsgrenen svin. For planteavl genereres generelt et lavere afkast, fordi aktivernes omsætningshastighed er lav for denne driftsgren, da jord er en stor investering i forhold til bruttoudbytte. Kombination, af at planteavl giver et lavere afkast, samt fylder mere hos slagtesvineproducenterne, betyder, at en slagtesvinebedrift alt andet lige vil have lavere afkastgrader end en smågriseproducent. Dette kan ses i analysen, da nøgletallene for en gennemsnitlig slagtesvineproducent er forholdsvis lave, men også mere stabile end en gennemsnitlig smågriseproducent. 

En del af planteproduktionens afkast forventes at komme fra værdiændringer i jorden, som først realiseres som afkast ved salg. Investeringer i planteavl ses som mindre risikofyldt – trods den lavere indtjening – med baggrund i aktivets forventede værdifasthed. Hertil lægges forventning om værdistigning, som medfører mindre krav til det løbende afkast i planteproduktion end svineproduktion.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Finn K. Udesen, Mikkel L. Jacobsen

Udgivet: 11. juni 2018

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise

Fagområde: Produktionsøkonomi