13. september 2018

Notat Nr. 1822

Udviklingen i antibiotika-forbrug: 2014-2017 samt 1. halvår 2018

Ændringer i sammensætningen af svineproduktionen samt ændringer i typer af forbrugt antibiotika har indflydelse på udviklingen i antibiotikaforbruget i svineproduktionen. Fremtidige målsætninger for antibiotikaforbruget i svineproduktionen bør baseres på den internationale anerkendte metode med antal doser forbrugt pr. produceret dyr. Det gør det muligt at sammenligne udviklingen over tid under hensyntagen til ændringer i produktionen og dens sammensætning samt for ændringer af typer antibiotika, der anvendes, og vil give et mere retvisende billede af antibiotikaforbruget.

Målt i doser antibiotika til produktion af en gris fra fødsel til slagtning er forbruget faldet med 13 % fra 2014 til 2017, og det er faldet med yderligere 6 % fra 1. halvår af 2017 til 1. halvår af 2018.

Antibiotikaforbruget kan opgøres relativt i doser (1) eller i gram (2) ved at tage højde for ændringer i produktionsstørrelse og sammensætning samt ændringer i typer af forbrugt antibiotika eller  som totalforbrug i hele svineproduktionen af enten kg antibiotika (3) eller antallet af doser (4). 

Resultatet af ovenstående opgørelsesmetoder viser:

  1. Antibiotikaforbruget målt i antal forbrugte doser til produktion af en gris fra fødsel til slagtning er faldet med 13 % fra 2014 til 2017, og er faldet med yderligere 6 % i 1. halvår af 2018 sammenlignet med 1. halvår af 2017.
  2. Antibiotikaforbruget målt i antal forbrugte gram antibiotika til produktion en gris fra fødsel til slagtning er faldet med 15 % fra 2014 til 2017, og er faldet med yderligere 3 % i 1. halvår af 2018 sammenlignet med 1. halvår af 2017.
  3. Antibiotikaforbruget målt i antal kg antibiotika totalt forbrugt i hele svineproduktionen er faldet med 12 % fra 2014 til 2017, men er steget med 2 % i 1. halvår af 2018 sammenlignet med 1. halvår af 2017.
  4. Antibiotikaforbruget målt i antal doser totalt forbrugt i hele svineproduktionen er faldet med 11 % fra 2014 til 2017 og er faldet yderligere 2 % i 1. halvår af 2018 sammenlignet med 1. halvår af 2017. 

Ved at opgøre antibiotikaforbrug som antal forbrugte doser til produktion af en gris fra fødsel til slagtning (1) tages der højde for stigningen i produktionen og ændringen i produktionens sammensætning samt for ændringer af typer anvendt antibiotika. Det gør denne opgørelsesmetode velegnet til at beskrive den reelle udvikling og dermed et mere retvisende billede af antibiotikaforbruget.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nicolai Weber, Jan Dahl

Udgivet: 13. september 2018

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Sundhed