27. september 2018

Notat Nr. 1824

Næringsindhold i korn fra høsten 2018

Resultaterne fra byg, hvede, rug, triticale og havre viser i forhold til høsten 2017: 1,2 til 2,2 procentenheder mere råprotein; 2 til 6 flere foderenheder pr. 100 kg og et fald i fosforindholdet på 0,1 til 0,4 gram pr. kg.

Resultaterne af vores kornanalyser (se Appendiks) viser i forhold til sidste år, at:

  1. Råproteinkoncentrationen er steget fra 1,2 til 2,2 procentenheder.
  2. Energikoncentrationen er steget i byg, hvede og rug fra 2,6 til 6,1 foderenheder.
  3. Fosforkoncentrationen er faldet i alle seks kornarter fra 0,1 til 0,4 g/kg.

Da vandindholdet i de samleprøver af korn, som vi har modtaget i år, alle er under 15 %, har vi valgt at præsentere gennemsnitstallene på basis af den foreliggende gennemsnitlige vandprocent i stedet for det sædvanlige vandindhold på 15 %. Sammenligningen med sidste år sker derfor med den foreliggende vandprocent for dette års korn i forhold til sidste års tal baseret på 15 % vand. Dette er præsenteret i tabellen nedenfor. Begrundelsen er, at kornet formodentlig indgår i foderoptimeringerne med værdier svarende til den foreliggende vandprocent.

Kornets indhold af råprotein, energi og fosfor ved aktuel vandprocent ses i nedenstående tabel.

Høst 2018
(aktuel vand%)
Vinterbyg Vårbyg Hvede Rug Havre Triticale
Vand, % 12,4 ift. 2017 13,1 ift. 2017 13,1 ift. 2017 12,7 ift. 2017 12,5 ift. 2017 12,3 ift. 2017
Råprotein, % 10,6 1,2 10,8 1,6 10,8 1,5 9,0 1,6 11,4 2,2 11,9 1,8
FEsv pr. 100 kg 106,2 6,1 110,3 5,7 117,5 2,2 113,8 3,8 87,7 3,3 115,5 2,4
FEso pr. 100 kg 106,4 5,7 109,9 5,3 115,6 2,1 112,7 3,5 90,8 3,3 114,0 2,4
Fosfor, g/kg 2,6 -0,1 2,6 -0,3 2,4 -0,3 2,4 -0,1 2,7 -0,3 2,9 -0,4
Antal analyser1 14 28 28 16 7 7
1 Der er analyseret det halve antal prøver til bestemmelse af energikoncentration.

Hvis dette års korn blev præsenteret ved 15 % vand, ville forskellene i næringsstofkoncentrationer være anderledes. En sammenligning med dette års korn omregnet til 15 % vand er præsenteret i tabellen herunder. Det ses bl.a., at energikoncentrationen ved samme vandindhold er faldet i hvede og triticale i forhold til sidste års høst.

Kornets indhold af råprotein, energi og fosfor ved 15 procent vand ses i nedenstående tabel.

Høst 2018
(15 % vand)
Vinterbyg Vårbyg Hvede Rug Havre Triticale
Vand, % 15,0 ift. 2017 15,0 ift. 2017 15,0 ift. 2017 15,0 ift. 2017 15,0 ift. 2017 15,0 ift. 2017
Råprotein, % 10,3 0,9 10,6 1,4 10,6 1,3 8,8 1,4 11,1 1,9 11,6 1,5
FEsv pr. 100 kg 102,9 2,8 107,7 3,1 114,8 -0,5 110,6 0,6 85,0 0,6 111,8 -1,3
FEso pr. 100 kg 103,1 2,4 107,3 2,7 112,9 -0,6 109,6 0,4 88,0 0,5 110,4 -1,2
Fosfor, g/kg 2,6 -0,1 2,6 -0,3 2,4 -0,3 2,3 -0,2 2,6 -0,4 2,8 -0,5
Antal analyser1 14 28 28 7 7
1 Der er analyseret det halve antal prøver til bestemmelse af energikoncentration.

Som noget ekstra i forhold til foregående år er indholdet af klorid analyseret på de prøver, hvor der også er bestemt energikoncentration.

Anbefalinger for antal analyser og anvendelse af egne analyseværdier i foderoptimering er beskrevet i et særskilt afsnit i Manual for hjemmeblanding [1].  

Indsamlingen af kornprøverne foregik i samarbejde med syv forskellige foderstoffirmaer.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Jesper Poulsen, Niels Morten Sloth

Udgivet: 27. september 2018

Fagområde: Ernæring