23. november 2018

Notat Nr. 1832

Baggrundsmateriale til risikovurdering for Afrikansk svinepest og muligheder for risikohåndtering

Branchen vurderer, at der vil være behov for at importere 1-1,5 mio. tons korn og majs i år, og et eventuelt forbud mod import vil have store økonomiske konsekvenser. Derfor har Landbrug & Fødevarer og SEGES Svineproduktion udarbejdet den forhåndenværende risikovurdering, for at belyse den reelle risiko ved at importere disse afgrøder.

Den epidemiologiske analyse af udbrud, eller manglende udbrud, i og udenfor områder, hvor smitten er tilstede viser, at majs eller korn fra Ukraine og Rusland ikke har givet anledning til smitte udenfor området.

Indenfor området kan det siges med sikkerhed, at efter september måned er majs og korn med stor sandsynlighed ikke nogen risikofaktor. Men det kan ikke afvises, at det kan være årsag til udbrud i august og september.


Institution: SEGES Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer

Forfatter: Jan Dahl, Bent Nielsen, Per Tybirk

Udgivet: 23. november 2018