24. januar 2019

Notat Nr. 1902

Årsager til foderspild i økologiske besætninger

En bedre foderudnyttelse er godt for miljøet og producentens pengepung. Årsager og udfordringer til foderspild i økologiske besætninger vil her blive klarlagt, og mulige overvejelser og løsninger vil blive beskrevet.

Denne arbejdspakke var en del af et samlet GUDP-samarbejdsprojekt, der havde som målsætning at skabe grundlag for en øget produktion af mindst 43.000 økologiske slagtesvin svarende til en stigning på 40 % inden udgangen af 2018. Samtidig var målet at reducere miljøbelastningen gennem en målrettet indsats for lavere foderforbrug i form af mindre spild, bedre foderudnyttelse og foderstrategioptimering. Dette vil styrke muligheden for at fastholde og forbedre Danmarks førerposition indenfor produktion af økologisk svinekød.

Formålet med dette notat var at kortlægge, hvor og hvornår det fysiske foderspild var størst hos søer og grise i vækst. SEGES undersøgte dette via en screening af 10 svinebesætninger i 2016. Resultaterne af screeningen blev anvendt som grundlag for undersøgelser, der er under gennemførelse i en anden arbejdspakke i det samlede GUDP-projekt. Formålet med undersøgelsen i dette notat var således at identificere hovedårsagerne til foderspild og udarbejde en tjekliste til reduktion af foderspild.

Det er urealistisk at forvente, at økologiske grise, der er eksponeret til det danske vejr, vil kunne komme ned på et foderforbrug som konventionelle grise, da de alt andet lige behøver mere foder til vedligehold. Derfor vil en reduktion af foderforbruget primært skulle opnås ved at mindske spildet af foder.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Hanne Nissen

Udgivet: 24. januar 2019

Dyregruppe: Økologiske smågrise og slagtesvin

Fagområde: Ernæring