5. februar 2019

Notat Nr. 1903

Økonomisk analyse af staldbyggeri til slagtesvin

Rentabiliteten i slagtesvineproduktionen kan ikke forsvare dyre staldinvesteringer. Nye staldtyper som rundbuestalde og letstalde er oppe i tiden. Dette notat behandler en økonomisk sammenligning af fire staldtyper.

Fire staldtyper til slagtegrise med vådfoder er sammenlignet. Resultaterne viser, at rundbuestalden og Letstalden koster ca. 3.500 kr./stiplads, mens de to konventionelle stalde koster ca. 4.000 kr./stiplads. Alle stipladspriser er inkl. kornopbevaring, som udgør ca. 325 kr./stiplads.

Da de nye billige alternative staldtyper er billigere end de etablerede giver de også de bedste økonomiske resultater, forudsat der kan opretholdes samme produktionseffektivitet i staldene. Uvishederne for de nye stalde er levetiderne og om finansieringen bliver dyrere via en lavere belåningsgrad af realkreditlån. 

Institutterne vurderer generelt stalde meget reduceret i forhold til byggeomkostningerne. Flere benytter en fast lav pris pr. stiplads, uanset hvilke af løsningerne, der bygges. Generelt sætter institutterne en lavere værdi end byggepriserne - typisk et sted mellem 70 og 80 pct. af byggepriserne.

Alle institutter har en teoretisk mulighed for at belåne op til 70 pct. af den foretagne vurdering, hvis ellers landmanden kan kreditvurderes til det, men flere stopper ved 60 pct. og enkelte nævner, at praksis godt kan være at bruge en lavere belåningsprocent ved byggerier af ”alternative” stalde som eksempelvis rundbuestalde eller Letstalde.

Kalkulationsrenten anvendt er ca. 4 pct. og er baseret på, at realkredit vil finansiere 52,5 pct. af byggeomkostninger til ca. 2 pct., mens resten skal finansieres med andre finansieringskilder og egenkapital på ca. 6 pct. i rente. I beregningerne er forudsat samme rente på alle staldtyperne, hvilket medfører en tilbagebetalingstid på 12,5 år for en Letstald/rundbuestald kontra 19 år for Dannebrogsstalde og Kamstalde ved en afregningspris på 10,78 kr. pr. kg. Afkastningsgraden er 8,4-8,5 for en Letstald/rundbuestald og 7,1 til 7,3 for de traditionelle stalde ved samme afregningspris. 

Ved byggeri af stalde afhænger valget af staldtype af mange forudsætninger, men et af de væsentligste elementer, udover produktionssikkerheden, er selvsagt finansieringskildernes holdning til valg af staldtype, finansieringens sammensætning og stillingtagen til bygningens værdi ved salg af ejendommen.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nikolaj Kleis Nielsen, Kenneth Poulsen

Udgivet: 5. februar 2019

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi