28. februar 2019

Notat Nr. 1906

Sådan håndteres fermenteringstab af aminosyrer i vådfoder

I foderoptimeringen håndteres fermenteringstab af tilsat lysin og treonin i vådfoder af fordøjelighedskoefficienter, der er fastsat efter nyeste forsøg og under hensyn til foderets restmængdeprocent og evt. tilsætning af myresyre eller benzoesyre.

Forsøg viser, at især frit lysin men også frit treonin tabes i betydeligt omfang under fermentering, hvorimod tabet af frit methionin, tryptofan og valin er mindre betydende. Tabet øges med længere fermenteringstid og større restmængde. Tilsætning af myresyre eller benzoesyre reducerer fermenteringstab. 

Anbefalingerne for håndtering af fermenteringstab af aminosyrer er følgende:

  • For at kompensere for aminosyretab ved fermentering i vådfoder skal man i optimeringen anvende fordøjelighedskoefficienter for syntetisk lysin og treonin, som tager hensyn til restmængdeprocent i den pågældende vådfoderblanding, samt hvorvidt der tilsættes myresyre eller benzoesyre (se tabel).
  • Færdigblandet vådfoder skal udfodres hurtigst muligt efter, at det er blandet, så fermenteringen og dermed tabet af aminosyrer minimeres.
  • Der kan optimeres med et højere indhold af råprotein i vådfoder, så tilsætning af frie aminosyrer begrænses; dog under hensyn til foderpris og besætningsforhold.  

Anbefalede fordøjelighedskoefficienter for tilsatte, frie aminosyrer til vådfoder.

FK lysin FK treonin
Ved 35-50 % restmængde uden tilsætning af syre 50 75
Ved 15-35 % restmængde uden tilsætning af syre 75 75
Ved tilsætning af 1 ‰ myresyre af vådfoder eller ved tilsætning af 0,5 % benzoesyre af tørfoder og max. 50 % restmængde 75 75
Ved tilsætning af 2 ‰ myresyre af vådfoder eller ved tilsætning af 1 % benzoesyre af tørfoder 100 100
Ved restløs fodring 100 100

Anbefalingerne baseres på beregninger af, hvad tabet af aminosyre betyder for foderets indhold af fordøjelige aminosyrer pr. FE samt prisen for at kompensere for tabet. Det kan ikke betale sig at tilsætte myresyre eller benzoesyre for at undgå aminosyretab, men hvis syre tilsættes af andre årsager, kan det betale sig at indregne den i optimeringen. 


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Else Vils

Udgivet: 28. februar 2019

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Ernæring