18. marts 2019

Notat Nr. 1907

Rektalprolaps kræver hurtig håndtering

Der kan være mange årsager til, at grisen får rektalprolaps. Er det sket, skal grisen straks isoleres i en sygesti.

Rektalprolaps er en tilstand, hvor en del af endetarmen er presset ud af endetarmsåbningen. Det opstår, når det indvendige tryk i grisens bug overstiger styrken i vævet omkring endetarmen. 

Rektalprolaps blandt grise i danske besætninger opstår ofte som enkeltstående tilfælde og forekommer derfor ikke i høj frekvens. 

Årsagen til rektale prolapser kan have flere forskellige oprindelser, hvorfor det kan være svært at give en konkret rektalprolaps en direkte årsag. I relation til dette er det ligeledes svært at rådgive, hvordan der i fremtiden kan forebygges imod rektale prolapser. Af mulige årsager kan nævnes:

  • Mykotoksin
  • Højt calcium- og lysinindhold i foder
  • Utilstrækkelig vandforsyning
  • Lav fødselsvægt
  • Kort halekupering
  • Infektioner omkring endetarmen
  • Diarré
  • Sammenklumpning som følge af kulde
  • Specifikke antibiotikabehandlinger
  • Hoste og nys

Grise med rektalprolaps skal isoleres omgående og modtage smertestillende behandling. Sker der ingen bedring inden for én uge, skal grisen aflives.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Kasper Pedersen

Udgivet: 18. marts 2019

Dyregruppe: Vækstgrise

Fagområde: Sundhed/Veterinært