4. juni 2019

Notat Nr. 1914

Business Check Svin 2018

Tørke og faldende notering betød markant nedgang i resultaterne for svineproducenter i 2018 sam-menlignet med året før. Dette er årets gennemgående tema i Business Check Svin for 2018, som sammenligner virksomhedernes økonomiske resultater via driftsgrensanalyserne.

Tørken betød stigende foderomkostninger, som ramte alle producenter over en kam.

De økonomiske resultater var i 2018 langt under det realiserede i 2017 for alle driftsgrene, men med mindst tilbagegang for slagtesvineproducenterne, hvor fald i afregningsprisen på ca. 1,7 kr. pr. kg.  blev afbødet af lavere smågrisepriser. Det er dog kun de ca. 10 pct. bedste slagtesvineproducenter, der formår at lave overskud i deres driftsgren i 2018.

Producenterne af 30 kgs. grise måtte vinke farvel til 3.500 kr. pr. årsso i dækningsbidrag i forhold til 2017, mens 7 kgs. producenternes dækningsbidrag lå 2.300 kr. pr. årsso under 2017. Kravene til dækningsbidraget lå marginalt lavere end i 2017, men slet ikke nok til at forhindre, at smågrisepro-ducenterne gennemsnitligt kommer ud af 2018 med underskud på bundlinjen.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nikolaj Kleis Nielsen

Udgivet: 4. juni 2019

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi