1. august 2019

Notat Nr. 1918

Risiko for PRRS-smitte fra KS-stationerne

I juli måned er Hatting Horsens konstateret smittet med PRRS. Der er derfor risiko for, at der er ført PRRS-kontamineret sæd ud fra KS-stationen til danske sobesætninger. I notatet gives en vurdering af risikoen for PRRS-smitte fra KS-stationer, der er blevet nysmittede med PRRS.

Eksperimenter har vist, at PRRS kan overføres med sæd. Der er dog ikke gennemført studier, der kan vise, hvor stor risikoen er i absolutte tal. Studierne har enten været af en type, så absolut sandsynlighed ikke kan beskrives, eller har omfattet meget få besætninger. 

Den nuværende vurdering er, at der er en lav risiko for at den enkelte besætning er smittet. For den enkelte svineproducent vil risikoen for PRRS-smitte gennem sæd derfor være lav. Vi kan dog ikke afvise, at der vil være nogle der vil opleve PRRS som følge af sæden, da der er mange besætninger, der har fået tilført sæd fra Horsens i perioden, hvor Horsens har været smittet.

Denne risikovurdering er vores bedste bud baseret på historiske data. Der er ingen garantier for, at forløbet kommer til at ligne de ovenstående. Der kan være mange faktorer, der betyder at den nuværende situation udvikler sig i en anden retning. Det skal ses som vores bedste bud på nuværende tidspunkt med de data, vi har til rådighed.


Institution: Landbrug & Fødevarer

Forfatter: Jan Dahl

Udgivet: 1. august 2019

Dyregruppe: Svin