17. september 2019

Notat Nr. 1922

Afrikansk svinepest i Kina

Afrikansk svinepest i Kina har medført, at antallet af søer næsten er halveret. Det vil medføre stærkt faldende svineproduktion og dermed øget import af svinekød de næste 3-4 år. Høje svinekødspriser og dermed stor fortjeneste til svineproducenterne vil formentlig medføre et stærk pres på at genetablere svineproduktionen. Derefter kan vi risikere at komme i samme situation som minkavlerne med en land periode med lave priser.

Det er vanskeligt at få det fulde overblik over konsekvenserne af Afrikansk svinepest (ASF) i den kinesiske svinekødssektor. Der er manglende tillid til, at de officielle data er fyldestgørende og det giver grobund for mange spekulationer om, hvordan forholdene reelt er. Kina har tidligere i forbindelse med store produktionsnedgange som følge af sygdomme og miljølove vist, at de hurtigt har fået svineproduktionen reetableret. Det skyldes, at der har været vacciner og medicin i værktøjskassen til at kontrollere situationen med. Det er der ikke mod ASF, her var kineserne øjensynligt ikke forberedt på, hvordan sygdommen skulle kontrolleres og dermed gik der omkring 9 måneder inden de fik etableret kontrolsystemer til at begrænse smittespredningen.

Der er enighed om, at en stor andel af søerne over det seneste års tid er udslagtet, formentlig et sted mellem 15-20 mio. Det er sandsynligt, at det primært er produktionsselskaber og integratorer, der har tømt staldene, fordi de ikke kunne overskue de økonomiske konsekvenser, hvis deres besætning blev ramt af ASF. I starten var der usikkerhed om kompensation ved nedslagtning af besætninger. I alle tilfælde var der kun udsigt til en vis dækning af dyrenes værdi og der var ikke tale om dækning af driftstab.

Udslagtning af søer får markant betydning for antal slagtesvin, cirka 40 uger efter at søerne er slagtet. Modsat går der også cirka 40 uger, efter at nye løbeklare polte er sat ind i staldene, inden der kommer slagtesvin til slagterierne. Udslagtningerne har medført, at antal slagtninger i Kina frem til juli 2019 ikke faldt ret meget. I løbet af 2. halvår bliver der uge for uge færre og færre slagtninger, indtil der igen kommer slagtesvin fra de genopstartede stalde i begyndelsen af 2020. 

Der er nu indført en række foranstaltninger, der skal kontrollere ASF-smitten, hvilket giver svineproducenterne mulighed for at genindsætte dyr i deres stalde.  Genindsætning forventes at begynde i efteråret 2019 og vil formentlig forløbe frem til udgangen af 2021, inden antallet af søer er reetableret. Det medfører, at det kinesiske svinekødsmarked er underforsynet helt frem til efteråret 2022. 

Manglen på svinekød har fået priserne til at stige markant de seneste uger. I uge 35 var prisen pr. kg levende slagtesvin omkring 22-23 kr. og Kina øger importen af svinekød samt andre kødtyper som okse- og kyllingekød. Desuden forventes det, at kineserne vil øge fiskeriet.

Verdensmarkedet for svinekød er på cirka 7 mia. tons. Hvis Kina øger deres import med fx 1 mia. tons, svarer det til, at verdensmarkedet skal tilføres cirka 15 % mere svinekød. Det får svinepriserne til at stige til et niveau, hvor der kommer forbruger reaktioner, i form af at andre kødtyper bliver mere konkurrencedygtige. Lokalt i Kina vil svinenoteringen ligger langt over det, vi kommer til at opleve i Danmark. Det gør den også selv om svineproduktionen er normaliseret i Kina.

Selv om det høje prisniveau gør det meget attraktivt at genstarte svineproduktionen, tager det formentlig 3-4 år inden svinekødsmarkedet i Kina er normaliseret. Det vil formentlig medføre relative høje priser på verdensmarkedet og dermed smitte af på den danske svinenotering. Importbehovet vil være størst i 4. kvartal 2019 og frem til 4 kvartal 2020. Selv om de kinesiske svineproducenter begynder at genindsætte polte i løbet af efteråret 2019, går der op mod et år inden produktionen af slagtesvin begynder at stige. For at Danmark kan få sin del af kagen, kræver det, at vi kan bevare vores veterinære status og dermed muligheden for at eksportere til fx Kina. 

En lang periode med høje priser på verdensmarkedet kan føre til øget produktion i en række lande og dermed et meget presset svinekødsmarked i hele verden i perioden, efter at Kinas egenproduktion er genetableret. Mange forbrugere er påvirket af klima- og madspildsdiskussionen. Vegetabilsk og kunstigt kød kommer formentlig også til at udgøre en stigende andel af forbrugernes proteinforsyning i fremtiden.

Dette, sammen med at kyllingekød i mange lande er stigende på bekostning af svinekød, vil medføre mindre forbrug af svinekød og være med til at presse priserne på svinekødsmarkedet i perioden, efter at Kinas svineproduktion er genetableret. Hvis verdensøkonomien indenfor de kommende år går ind i en recessionsfase, som mange ser komme, bliver priserne yderligere presset.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Finn K. Udesen

Udgivet: 17. september 2019

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Produktionsøkonomi