28. november 2019

Notat Nr. 1928

Temperaturstrategi i farestalden og funktionskrav til etablering af varme i hulen

Pattegrisenes overlevelse afhænger i høj grad af temperaturen i deres nærmiljø. Hvis det er for koldt, vil den nyfødte gris bruge for meget energi på at holde varmen. Anbefaling til etablering af varmekilde og temperaturstrategier i farestalden bør derfor følges.

Når pattegrisen fødes, kommer den fra et miljø (soen) på cirka 39 °C og ud i en faresti, hvor temperaturen er betydeligt lavere. Grisen anvender de medfødte energidepoter til at generere varme. Fordi de mindste grise har relativt små energidepoter, vil fødselsvægten få stor betydning for, hvor hurtigt kropstemperaturen genoprettes til 38 °C. Hvis det omgivende miljø er for koldt for pattegrisen, skal den bruge energi på at holde sig varm i stedet for at komme til yveret. 

Pattegrisenes temperaturbehov forsøges opfyldt ved at etablere en pattegrisehule med varmekilde (typisk gulvvarme og varmelampe/-panel), mens staldtemperaturen imødekomme soens (lavere) temperaturbehov. I de første levedøgn benytter pattegrisene sjældent hulen, men foretrækker at ligge tæt ved soen. Derfor vil det være gavnligt for pattegrisenes overlevelse at sikre en højere temperatur i grisenes nærmiljø/omkring soen de første døgn efter faring.  

I det omfang det forventes, at alle søer i samme staldrum vil fare indenfor de samme 1-3 dage, kan nedenstående nye anbefalinger til temperaturstrategi lige omkring soen følges (delvist fast betongulv, pattegrisehule):

 • 25 °C fra dagen før forventet faring indtil 2 dage efter faring faldende til
 • 21 °C fra 2 dage til 4 dage efter faring faldende til
 • 18 °C fra cirka 10 dage efter faring og resten af diegivningsperioden.

Hvis søerne derimod farer over en længere periode, kan der med fordel opsættes en ekstra varmekilde omkring den enkelte farende so. 

I pattegrisehuler med gulvvarme anbefales en varmelampe med en 100 W pære. I pattegrisehuler, uden gulvvarme, men med en gummimåtte anbefales det, at der som minimum anvendes en 150 W pære og allerhelst et varmepanel. 

Anbefalet overfladetemperatur på gulvet i pattegrisehuler:

 • 34-36 °C fra faring til dag 4
 • 32-34 °C fra dag 4-14
 • 30 °C fra dag 14 til fravænning.

Styringen af gulvvarmen og varmeplade sker ved at tjekke og justere fremløb- og returløbstemperaturen på styringen samt måle overfladetemperaturen på gulvet i pattegrisehulen med et infrarødt termometer. Der må ikke være mere end 2-3 °C forskel mellem temperaturen på frem- og returløb.

Ved valg af varmekilde (lampe/panel) er det vigtigt at stille følgende funktionskrav til styringen:

 • Hver sti bør have en separat styring af varmekilden.
 • Det skal være nemt for personalet at se, hvornår varmekilden er tændt.
 • Justering af varmekilden skal kunne ske fra inspektionsgangen.
 • Som minimum skal varmekilden have tre indstillingsmuligheder.
 • Det vil være en fordel, hvis varmekilden er kurvestyret, så temperaturen kan tilpasses grisenes størrelse, alder og sundhedsniveau.
 • Varmekilden skal kunne højtryksvaskes uden reduceret holdbarhed.

Uanset anbefalinger vurderes pattegrisenes nærmiljø bedst ved at se, hvordan de ligger i hulen. Personalet skal to gange dagligt observere (i hvileperioder), hvordan og i hvilket omfang pattegrisene ligger i hulen og løbende justere varmekilderne ud fra dette.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Malene Jørgensen, Lisbeth Ulrich Hansen

Udgivet: 28. november 2019

Dyregruppe: Pattegrise, Diegivende søer

Fagområde: Stalde og Miljø