16. januar 2020

Nr. 2002

Økonomiske konsekvensberegninger - januar 2020

Notatet viser konsekvenserne af afvigende produktivitet i forhold til den beregnede smågrisenoterings forudsatte produktivitet for 2020 og med forventede foderpriser for 2020. Der er regnet økonomi ud med mellem 11-15 kr./kg i notering.

Dette notat viser konsekvenserne af afvigende produktivitet i forhold til den beregnede smågrisenoterings forudsatte produktivitet for 2020 med forventede foderpriser for 2020. Der er regnet økonomi ud med mellem 11-15 kr./kg i notering. 12,8 kr./kg i notering er prognosen for hele 2020.

Dette vil sige, at følsomhedsberegningen med 13 kr./kg i notering er tættest på forventet gennemsnit.

So-, smågrise- og slagtegrisefoder er sat til henholdsvis 1,46 kr./FEso og 1,91 og 1,47 kr./FEsv i beregningerne, da der udover høj notering også forventes lave foderpriser i 2020.

Der er lavet følsomhedsberegninger på, hvor meget DB pr. enhed kan rykkes, hvis effektiviteten forbedres på bedriften med anvendte pris- og produktivitetsniveau. Udover dette er der for produktivitetstallene vist, hvad noteringsændringer betyder for nøgletallets værdifastsætning.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 16. januar 2020

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Svineproduktionsøkonomi