16. januar 2020

Notat Nr. 2003

Reduceret proteinindhold i foder til søer reducerer ammoniakfordampningen

Det er muligt at reducere ammoniakfordampningen 7-10 % ved at reducere det gennemsnitlige totale proteinindhold i sofoder til 126-128 gram pr. FEso ved fasefodring efter minimumsnormer.

Ved at anvende to-fasefodring med en farestaldsblanding og en blanding, der overholder minimumsnormer til alle dyr uden for farestalden, er det muligt at reducere det gennemsnitlige totale indhold af protein til 128 gram pr. FEso, hvilket reducerer ammoniakfordampningen med ca. 7 % i forhold til referencefoder, som er landsgennemsnitligt foder med 133,3 g totalt protein pr. FEso.

Ved anvendelse af tre-fasefodring vil det være muligt at komme ned på gennemsnitligt 125-126 g totalt protein pr. FEso, som giver en reduktion i ammoniakfordampningen på 10 % i forhold til referencefoder. Hvis der i staldanlægget ikke i forvejen er installeret et avanceret fodringsanlæg, der kan praktisere tre-fasefodring, vil det kræve en investering i nyt fodringsanlæg for at opnå yderligere 3 % lavere ammoniakfordampning.

Den ekstra investeringsomkostning vurderes at være uforholdsmæssigt høj i forhold til at opnå yderligere 3 % reduktion i ammoniakfordampning.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Per Tybirk

Udgivet: 16. januar 2020

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Klima og miljø, Ernæring