2. april 2020

Notat Nr. 2009

Derfor er influenza svær at håndtere - resultater fra et PhD-studium

Resultaterne fra et ph.d.-projekt har for første gang dokumenteret, at influenzavirus også rammer pattegrise, idet der blev påvist infektion af grise helt ned til tre dages alderen. Resultaterne viste også, at søer kan spille en rolle for smitte af smågrisene, og at råmælksantistoffer ikke altid beskytter mod infektion. Endvidere viste to mindre forsøg, at vaccination af smågrise og søer alene ikke formåede at beskytte grisene mod infektion, og at grise, der smittes med influenza, havde en nedsat vægt ved uge 6.

På baggrund af ph.d.-projektet kan der gives følgende råd til håndtering af influenza i sobesætninger:

 • Karantæneforhold for polte er vigtige for at undgå introduktion af nye influenzavirus i besætningen
 • Vaccination af polte, inden de introduceres i so-holdet, er vigtig for at mindske tilstedeværelsen af naive dyr, der bidrager til smittespredningen i besætningen
 • Masse so-vaccination stimulerer dannelsen af influenzaantistoffer og kan forsinke smittetidspunktet og reducere virusudskillelsen hos pattegrisene ved optagelse af råmælk 
 • For at undgå spredning af influenza i besætningen kan disse management procedurer tages i brug:
  • Sektionering mellem aldersgrupper
  • Grise bør grupperes efter alder og ikke vægt
  • Ingen tilbageførsel af grise i systemet
  • Alt ind/alt ud ved fravænning
  • Minimér kuldudjævning 
  • Undgå brug af sygestier i separate sygesektioner, fordi det er svært at få grisene tilbage til ugeholdet
  • Håndvask/desinfektion/skift af støvler mellem håndtering af ugehold
  • Ingen personale med influenzasymptomer i besætningen
  • Influenzavaccination til personalet

Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Pia Ryt-Hansen, Charlotte Sonne Kristensen, Inge Larsen, Jesper Schak Krog, Lars Erik Larsen

Udgivet: 2. april 2020

Dyregruppe: Søer, Pattegrise, Smågrise

Fagområde: Veterinært