5. maj 2020

Notat Nr. 2010

Et litteraturstudie om øresår

Der findes ikke videnskabelige beviser for, hvad der forårsager øresår. De fleste indicier foreslår, at det opstår som følge af et traume efterfulgt af en bakteriel invasion af det ødelagte væv.

Årsagen til øresår er ukendt, og flere forskellige årsagssammenhænge er i spil. Mange anerkender derfor øresår som værende af multifaktoriel oprindelse, og at flere tilstande derfor kan medføre øresår. Den bedste forklaring indtil nu er, at øresår indledes af et hul i huden, der fungerer som grisens primære beskyttelse, for eksempel som følge af bid fra stifælder. Deraf følger to udviklingsstadier, hvor biddet enten afheles med dannelse af et ar eller bliver værre ved udvikling af en infektion i dybden. 

Der er vist flere forskellige risikofaktorer for udvikling af øresår: bestemte typer af bakterier eller virus, mykotoksiner eller meldrøjer i foderet, utilstrækkeligt rodemateriale, høj belægningsgrad og klimaforhold. Derfor kan det anbefales at analysere det enkelte udbrud af øresår i en besætning nærmere ved brug af laboratoriediagnostik, kontrol af stald og miljøforhold og vurdering af foderkvalitet.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Kasper Pedersen, Charlotte Sonne Kristensen

Udgivet: 5. maj 2020

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Sundhed/Veterinært