20. maj 2020

Notat Nr. 2011

Business check svin 2019

I 2019 opnåede svineproducenterne markant bedre resultater end året før. Højere afregningspriser og kun svagt stigende omkostninger var hovedårsagen til de øgede resultater. Særligt i anden halvdel af 2019 steg afregningspriserne på slagtesvin og smågrise meget, hvilket forbedrede økonomien betydeligt.

Resultaterne i Business Check svin 2019 er baseret på driftsgrensanalyser fra 820 svineproducenter, hvor driftsgrenene sohold med salg af 7 kg grise, sohold med salg af 30 kg grise og slagtesvin indgår.

Resultaterne for sohold med salg af 30 kg grise er opdelt efter størrelse og efter smågrisenes salgsvægt, mens resultaterne for slagtesvin er opdelt i 3 størrelsesgrupper.


Institution: SEGES Svineproduktion, SEGES

Forfatter: Sisse Willumsen Schlægelberger, Nicolai Østergaard

Udgivet: 20. maj 2020

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi