26. oktober 2020

Notat Nr. 2028

Normtal for omkostninger 2021

Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt niveauet for den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægningen kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse normtal.
Normtallene for omkostninger for griseproducenterne i 2021 offentliggøres i dette notat. Normtallene kan bruges til at sammenligne med bedrifternes budgetmål og dermed identificere områder, hvor der er væsentlige afvigelser samt muligheder for forbedringer, da normtallene er opgjort for både gennemsnittet og den bedste tredjedel.

Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Sisse Villumsen Schlægelberger

Udgivet: 26. oktober 2020

Dyregruppe: Søer, Slagtesvin, Smågrise

Fagområde: Produktionsøkonomi