11. november 2020

Notat Nr. 2029

Kontrol af sædkoncentration i sæddoser fra Danbred KS-stationer - september 2020

Ornestationen Mors er udfordret med kontinuert at tilsætte tilstrækkeligt med motile sædceller i sæddoser med navnesæd og produktionssæd, som er angivet i gældende Regler for DanBred KS-stationer. Hatting KS er væsentlig bedre til at tilsætte tilstrækkeligt med motile sædceller, men har dog også enkelte udfald.

Der indsamles løbende sæddoser i danske avls-, opformering- og produktionsbesætninger - uden KS-selskabernes viden - for at kontrollere, om gældende Regler for DanBred KS-stationer er overholdt. Derudover indsender KS-selskaberne hver uge et bredt udsnit af sæddoser fra deres produktion til en almindelig kvalitetskontrol.

I Regler for DanBred KS-stationer står, at indholdet i navnesæd skal være mere end 2,1 mia. motile sædceller og indholdet i produktionssæd skal være mere end 1,75 mia. motile sædceller, for at sæddoserne er godkendt. Blandt de indsamlede sæddoser hos producenterne viser analyserne for det seneste år af Hatting KS sæddoser, at 95,6 procent af doserne med navnesæd og 94,5 procent af sæddoser med produktionssæd er godkendt. For Ornestationen Mors er 85,6 procent af doserne med navnesæd og 89,0 procent af sæddoser med produktionssæd godkendt. Regler for DanBred KS-stationer angiver, at 95 procent skal godkendes, så i gennemsnit over et år overholder Hatting KS reglerne, mens det ikke er tilfældet for Ornestationen Mors.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Gunner Sørensen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 11. november 2020

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Reproduktion