1. december 2020

Notat Nr. 2031

Revideret prisprognose for grisekød og smågrise

Forholdene på markedet for grisekød og smågrise er i øjeblikket meget usikre, og markedsforholdene har rykket sig, siden SEGES’ seneste prognose for grisekød og smågrise fra september 2020. Derfor revideres prisprognosen.

Forholdene på markedet for grisekød og smågrise har ændret sig siden den seneste prisprognose fra september 2020. Derfor revideres prisprognosen. 

Ændringerne i prisprognosen for grisekød og den beregnede smågrisenotering er forholdsvis beskedne, hvorimod der er foretaget større negative ændringer i prognosen for puljenoteringen.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Sisse Villumsen Schlægelberger

Udgivet: 1. december 2020

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise

Fagområde: Produktionsøkonomi