22. december 2020

Notat Nr. 2034

SALG AF ANTIBIOTIKA TIL HUSDYR I 31 EUROPÆISKE LANDE I 2018

Salget af antibiotika til husdyr i Europa er faldet med 34 % fra 2011 til 2018. Den danske husdyrproduktion har samlet set et lavt forbrug af antibiotika, som er faldet med 3 % det seneste år.

Det europæiske medicinalagentur (EMA) indsamler årligt data for salg af antibiotika i Europa til husdyrproduktionen. Den 22. oktober 2020 udkom den nye ESVAC-rapport for 2018. Det er 10. gang, at ESVAC-rapporten (The European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) er udsendt. Rapporten omfatter 31 lande i Europa (30 EU/EEA-lande og Schweitz).

Ud af den samlede husdyrproduktion i de 31 europæiske lande i 2018 stod Danmarks samlede biomasse af husdyr for 3,9 % målt i PCU (population correction unit). Det samlede antibiotikaforbrug anvendt til husdyr i Danmark udgjorde 1,5 % af det samlede europæiske antibiotikaforbrug målt i tons. 

Antibiotikasalget måles i mg antibiotika pr. PCU. Fra 2017 til 2018 var der i 20 af landene et fald i salget af antibiotika (0,7 % - 20,4 %), hvor der i 11 af landene var en stigning i salget (0,2 % - 38,4 %).  
I perioden fra 2011 til 2018 er salget af antibiotika til husdyr i Europa faldet med 34 %. 

Det danske salg af antibiotika til husdyr ligger lavt sammenlignet med andre europæiske lande og har gjort det igennem hele perioden fra 2011 til 2018. I Danmark blev antibiotikasalget fra 2017 til 2018 reduceret med 3 %. Hvis man kigger på hele perioden fra 2011 til 2018 er der sket en reduktion på 20 %. Danmark ligger, sammen med de andre nordiske lande, meget lavt i forbruget af kritisk vigtige antibiotika, så som Flourokinoloner, Colistin og 3. og 4. generations cefalosporiner.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Marianne Viuf Agerlin

Udgivet: 22. december 2020

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Sundhed