31. december 2020

Notat Nr. 2036

Økonomisk analyse polte - 2019

LY-sopolte fra opformeringsbesætninger kostede cirka 1.800 kr./sopolt i 2019. Analyser på regnskaber opdelt efter størrelse og poltestrategi viste, at selve poltestrategien - indkøbte polte eller egne polte - ikke havde signifikant effekt på bundlinjen.

Baseret på driftsgrenanalyser for søer med smågrise i 2019 var den gennemsnitlige poltepris fra opformeringsbesætninger cirka 1.800 kr./LY-sopolt. Jo flere polte, som købes årligt fra en opformering, jo billigere var de. Noget ligger sikkert i sparet logistik, men noget ligger nok også i en kvantumsrabat til de besætningsejere, som køber mange polte årligt.

Til at sammenligne økonomi ved forskellig poltestrategi blev regnskabstal fra Ø90-databasen baseret på Business Check for søer med smågrise brugt for 2019. Da mange økonomiske forhold kan være givet på forhånd, blev besætningerne grupperet efter størrelse i antal årssøer, poltestrategi og om de var hjemmeblandere af foder eller ej. 

Korrigeret resultat pr. årsso blev brugt som målestok for bedriftens resultat. Med korrigeret resultat menes, at alle besætninger skulle forrente aktivmassen med 4 % i kalkulationsrente, hvorfor det økonomiske resultat blev tilpasset i overensstemmelse med denne rentesats og ikke besætningens egen.

Antal årssøer blev inddelt i klasser efter 1-249 årssøer, 250-499 årssøer, 500-999 årssøer og flere end 999 årssøer.

Poltestrategi blev inddelt i 100 % egne producerede polte holdt op imod indkøb og mikset poltestrategi. Miks-gruppen betegnes som en blandet strategi af indkøbte og egne polte, og var besætninger med 1-35 % indkøbte polte i forhold til antal årssøer.

Klassen af de allermindste sohold i forhold til gruppen 500-999 årssøer havde signifikant dårlige(re resultat pr. årsso. Poltestrategier korrigeret for størrelse på sobesætningen gav ingen forskel i 2019. 

At poltestrategi-resultaterne ikke er signifikant forskellige kan selvfølgelig skyldes, at datasættet er for lille til at vise det, eller også at der ikke er nogen forskel. Indkøbte eller 100 % egne producerede polte gav stort set samme bundlinjeeffekt, set i forhold til mikset strategi, som i mange henseender klarede sig dårligst. Der kan dog være andre forklaringer på, at denne klasse af besætninger klarede sig dårligt, men godt at de blev behandlet særskilt som klasse.

Nominel forskel mellem indkøb og egne sopolte er +0,43 flere smågrise/årsso ved indkøbte polte i forhold til 100 % egne producerede polte korrigeret for størrelses af soholdet. Forskellen var ikke signifikant, men pegede i den forventede retning. Indkøbte polte med LY-genetik burde producere lidt flere grise pr. årsso, end de besætninger som selv laver polte, da disse har en renrace-kerne eller zig-zag-strategi, som burde trække deres gennemsnit ned med hensyn til fravænnede grise pr. årsso.

De cirka 50 % af alle danske sobesætninger, som indkøber polte, kan glæde sig over, at der i denne 2019-analyse ikke kunne påvises forskel på bundlinjen, i forhold til de besætninger der laver egne polte. At konklusionerne er som de er omkring økonomi i poltestrategi i 2019 målt på bundlinjen, kan skyldes, at der er en god sund konkurrence på markedet med LY-sopolte i Danmark. Dette sikrer LY-sopolte til fornuftige priser. Hvis de bliver for høje, er der i Danmark også rigtigt gode muligheder for at lave polte selv, via adgang til top sæd fra avlerne, og et godt kernestyringsprogram.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 31. december 2020

Dyregruppe: Polte, Søer

Fagområde: Produktionsøkonomi