8. februar 2021

Notat Nr. 2105

Brancheanalyse for produktivitet i udsnit af DanBred-besætninger - 2019

Brancheanalysen for DanBred-besætninger i Danmark viste høj produktivitet for alle dyregrupper. Top-5-sobesætninger fravænnede 40,2 grise pr. årsso.

Brancheanalysen viste, at produktiviteten i DanBred-besætninger var på niveau med Landsgennemsnittet for produktivitet [1]. Estimaterne for produktiviteten var dog behæftet med usikkerhed, da antallet af besætninger var lavt. 

Til trods for det lave antal besætninger viste top-5 meget høj produktivitet. Top-5-sobesætninger fravænnede i gennemsnit mere end 40 grise pr. årsso med en faringsprocent på 93,3.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Claus Hansen

Udgivet: 8. februar 2021

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Reproduktion