10. marts 2021

Notat Nr. 2107

Kontrol af sædkoncentration i sæddoser fra DanBred KS-stationer - januar 2021

Både Ornestationen Mors og Hatting KS har i december 2020 og januar 2021 tilsat tilstrækkeligt med motile sædceller i sæddoser med navnesæd og produktionssæd, som er angivet i gældende Regler for DanBred KS-stationer.

Der indsamles løbende sæddoser i danske avls-, opformering- og produktionsbesætninger - uden KS-selskabernes viden - for at kontrollere, om gældende Regler for DanBred KS-stationer bliver overholdt. Derudover indsender KS-selskaberne hver uge et bredt udsnit af sæddoser fra deres produktion til en almindelig kvalitetskontrol.

I Regler for DanBred KS-stationer står, at indholdet i navnesæd skal være mere end 2,1 mia. motile sædceller og indholdet i produktionssæd skal være mere end 1,75 mia. motile sædceller, for at sæddoserne er godkendt. Blandt de indsamlede sæddoser hos svineproducenterne i december 2020 og januar 2021 viser analyserne, at alle sæddoser har overholdt gældende regler. Dette var ikke tilfældet i de forudgående måneder, derfor viser det gennemsnitlige resultat for det seneste år for Hatting KS, at 93,8 % af sæddoserne med navnesæd og 94,2 % af sæddoser med produktionssæd er godkendt. For Ornestationen Mors er 87,9 % af sæddoserne med navnesæd og 90,5 % af sæddoser med produktionssæd godkendt. Regler for DanBred KS-stationer angiver, at 95 % af sæddoserne skal godkendes, så i gennemsnit over et år ligger begge KS-selskaber lige under denne grænse.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Gunner Sørensen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 10. marts 2021

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Reproduktion