22. marts 2021

Notat Nr. 2109

Økonomiske konsekvensberegninger - marts 2021

Dette notat viser konsekvenserne af afvigende produktivitet i forhold til den beregnede smågrisenoterings forudsatte produktivitet for 2021 og med forventede foderpriser for 2021. Der er regnet økonomi med 10,5 kr./kg i median-notering og mellem 8,5-12,5 kr./kg i notering.

Dette notat viser konsekvenserne af afvigende produktivitet i forhold til den beregnede smågrisenoterings forudsatte produktivitet for 2021 med forventede foderpriser for 2021. Der er regnet økonomi ud med mellem 8,5-12,5 kr./kg i notering. En notering på cirka 10,25  kr./kg forventes for hele 2021. Dette vil sige, at følsomhedsberegningen med 10,5 kr./kg i notering er tættest på forventet gennemsnit. So-, smågrise- og slagtegrisefoder er sat til henholdsvis 1,72 kr./FEso og 2,36 og 1,71 kr./FEsv i beregningerne.

Der er lavet følsomhedsberegninger på, hvor meget DB pr. enhed kan rykkes, hvis effektiviteten forbedres på bedriften med anvendte pris- og produktivitetsniveau. Udover dette er der for produktivitetstallene vist, hvad noteringsændringer betyder for nøgletallets værdifastsætning.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 22. marts 2021

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin