24. juni 2021

Notat Nr. 2115

Landsgennemsnit for produktivitet i produktionen af grise i 2020

Der blev set fremgang i produktiviteten for alle dyregrupper, men for slagtegrise var fremgangen væsentlig større end tidligere års fremgang. For alle dyregrupper var der uændret eller faldende dødelighed.

For alle dyregrupper blev der set en fremgang i produktiviteten samt en uændret eller reduceret  dødelighed. Sobesætningerne fravænnede i gennemsnit 33,9 grise pr. årsso til trods for en let tilbagegang i nøgletal for reproduktion. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse var 802 årssøer og den totale pattegrisedødelighed var 23,1 %, hvilket var et fald i forhold til 2019. De 25 % af sobesætningerne med flest fravænnede grise pr. årsso havde 20,3 totalfødte grise pr. kuld og en total pattegrisedødelighed på 20,3 %, hvilket er en forbedring for denne gruppe af besætninger i forhold til tidligere år på 0,8 procentpoint.

Smågrisebesætningerne producerede gennemsnitligt 23.789 grise pr. år. Reference-foderudnyttelsen (7-30 kg) var 1,82 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket er en forbedring på 0,02 i forhold til 2019. Reference-daglig tilvækst var 461 gram, hvilket er en stigning på 10 gram i forhold til 2019. Dødeligheden for smågrise var 3,6 %, hvilket er uændret i forhold til 2019.

Der blev i år indført en ny vægtgrænse i beregningerne af reference-daglig tilvækst og reference foderudnyttelsen. Den nye vægtgrænse er 30-115 kg, hvilket bedre repræsenterer praksis i danske slagtegrisebesætninger. Nøgletal for den tidligere anvendte vægtgrænse (30-100 kg) er vist i Appendiks. Slagtegrisebesætningerne producerede i gennemsnit 8.330 grise pr. år. Reference-daglig tilvækst (30-115 kg) var 1.026 gram, hvilket var en stigning på 36 gram i forhold til 2019. Reference-foderudnyttelsen var 2,65 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket var en forbedring på 0,08 FEsv sammenlignet med 2019. Døde og kasserede grise var 3,4 % af producerede grise, svarende til en fald på 0,1 procentpoint i forhold til 2019. 

Datamaterialet for 2020 omfattede 821 sobesætninger med cirka 658.000 årssøer, 550 smågrisebesætninger med knap 13,1 mio. producerede smågrise og 859 slagtegrisebesætninger med i alt 7,2 mio. producerede slagtegrise. Dette var generelt på niveau med antal dyr og besætninger som i 2019. 

For 2020 blev der indsamlet produktivitetsdata fra danske besætninger, der anvendte AgroSoft eller Cloudfarms. Data blev indsamlet fra besætninger, hvor udtræk af produktivitetsrapporterne blev leveret direkte fra AgroSoft eller Cloudfarms. Datamaterialet bygger på indsamlede data fra 2020 samt data indsamlet fra tidligere års beregning af Landsgennemsnit for produktivitet.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Claus Hansen

Udgivet: 24. juni 2021

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi og Data

Landsgennemsnit 2021 

Du finder notatet med Landsgennemsnit 2021 på LandbrugsInfo.dk.