4. november 2021

Notat Nr. 2127

Næringsindhold i korn fra høsten 2021

Resultaterne fra årets høst viser i forhold til høsten 2020 - ved 15 % vand: Et fald i energiindhold i byg, hvede, rug og havre, en stigning i råproteinindhold i hvede, rug, triticale og havre – og en lille stigning i fosforindhold i hvede, rug og triticale.

Analyseresultaterne af årets kornanalyser viser i forhold til sidste år – sammenlignet ved 15 procent vand: 

  1. Energi: Et fald på 0,2 til 2,1 foderenhed pr. hkg i byg, hvede, rug og havre
  2. Protein: En stigning i hvede, rug, triticale og havre på 0,1 til 0,5 procentenhed 
  3. Fosforkoncentrationen er steget 0,1 gram pr. kg i hvede, rug og triticale.

Uddrag af resultaterne ses i Tabel A. 

Tabel A. Resultater fra høst 2021 ved 15 procent vand sat i forhold til høst 2020

1 Der analyseres det halve antal prøver til bestemmelse af energikoncentration.

Resultaterne baseret på aktuel vandprocent ses i Appendiks 1. Resultaterne baseret på 15 procent vand ses i Appendiks 2. Tabelværdierne, der lægges i Fodermiddeltabellen for vårbyg, hvede og rug bliver ved 15 procent vand, fordi den aktuelle gennemsnitlige vandprocent var højere end 15. Tabelværdierne til Fodermiddeltabellen for vinterbyg, triticale og havre er ved aktuel vandprocent. Begrundelsen er, at kornet formodentlig indgår i foderoptimeringerne med værdier svarende til den aktuelle vandprocent, hvor den er lavere end 15. 

I Appendiks 3 ses kornarternes tre års gennemsnit.

Figur 1 viser udviklingen i råproteinkoncentration for byg og hvede siden 1988 ved 15 % vand.

Figur 1. Udvikling i analyseret råprotein (% i varen, ved 15 % vand) i hvede, vårbyg og vinterbyg fra 1988 til 2021 

Resultaterne er korrigeret i forhold til kornreferenceprøverne, der er analyseret samtidigt med årets kornprøver til sikring mod eventuelle niveauskred på laboratoriet fra det ene år til det næste. 

Indsamlingen af kornprøverne foregik i samarbejde med syv forskellige foderstoffirmaer.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Niels Morten Sloth, Jesper Poulsen

Udgivet: 4. november 2021

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Ernæring

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.