30. december 2021

Notat Nr. 2138

Baggrundsmateriale for livscyklusvurdering på indtransport og slagteri

Bagrundmaterialet er data for indtransport og slagteri af danske grise, hvilket muliggør en livscyklusvurdering for disse led i værdikæden.

Dette notat indeholder baggrundsmateriale til at foretage livcyklusvurderingsberegninger for grise, indtransport og slagteri.

Data for indtransport dækker over antal kørte kilometer, antal grise leveret til slagteri, transportvognstype samt brændstofforbrug.

Slagteridata dækker alle processer i et slagteri og indeholder data for energiforbrug, kemikalier til rengøring, vand samt emballage.

Data dækker over seks svineslagterier i Danmark i perioden 2018-19.   


Institution: Danish Crown

Forfatter: Selma Al-Zohairi

Udgivet: 30. december 2021

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Klima