30. december 2021

Notat Nr. 2139

Betydningen af allokeringsmetode på slagteriniveau for produktets klimaaftryk

Valg af allokeringsmetode på slagteriniveau har stor betydning for grisekødets klimaftryk. I Danmark ønsker man at bruge masseallokering, fordi man har pålidelige data. Det er en simpel metode, som er nem at forstå for forbrugere og myndigheder samt nemmere at kommunikere og er stabil over tid.

Dette notater beskriver, hvilken effekt, allokeringsmetode på slagteriniveau har på grisekøds klimaaftryk. Der er lavet en livcyklusvurdering (LCA) på grisekød produceret i Danmark fra grisen hos landmanden, indtransport samt slagtning. I følsomhedsanalysen har man anvendt tre forskellige allokeringsmetoder:

  1. Masseallokering
  2. Økonomisk allokering
  3. Systemudvidelse.

Resultaterne viser, at økonomisk allokering giver grisekød det største klimaaftryk på 3,36 kg CO2-eq/kg kød efterfulgt af systemudvidelse og masseallokering.

Forskellen i klimaaftrykket på grisekød mellem økonomisk allokering og masseallokering er 31 %, det er derfor vigtigt at bruge den samme allokeringsmetode på slagteriniveau, hvis man skal sammenligne produkter.  


Institution: Danish Crown

Forfatter: Selma Al-Zohairi

Udgivet: 30. december 2021

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Klima