17. februar 1975

Meddelelse Nr. 18

Fodringsteknik - 1. funki fodringsanlæg: dosering og afblanding

Sammendrag

Ved Funki trugfodringsanlæg benyttes volumendosering, hvor fodermængden til den enkelte sti kan reguleres ved hjælp af et teleskoprør i en foderkasse, som er monteret over truget. Hver foderkasse kan udmåle fra 1 til 8 l foder. Foderblandingen har i de udførte forsøg indeholdt 18 pct. sojaskrå og er givet i pulverform.

Doseringsnøjagtigheden var mindst, når der blev udmålt 2 l (ca. 1 kg foder), hvor forskellen mellem største og mindste portion, som 2 foderkasser gav, var 14 pct. Den mængde foder, som en foderkasse doserede pr. skalaenhed, varierede efter indstillingen. Ved at indstille på 1,5 l blev der f.eks. doseret 14 pct. mindre foder pr. skalaenhed end ved 4 l. Derfor er det nødvendigt, at man jævnligt kontrollerer foderets vægt pr. skalaenhed i hele området 1-8 l.

Foderets partikelstørrelse samt indhold af protein, aske, kalcium og mangan tyder ikke på, at der sker afblanding af foderet på dets vej fra fodermaskinen til foderkasserne.


Institution: Statens Husdyrbrugsforsøg

Forfatter: E. Keller Nielsen, Arne Madsen

Udgivet: 17. februar 1975

Fagområde: Inventar