2. juli 1975

Meddelelse Nr. 35

Forskellige foder- og proteinnormer til svin slagtet ved henholdsvis 90 og 120 kg levendevægt - 2. kødkvalitet

Sammendrag

Kødkvalitetsbestemmelser er udført i forbindelse med tre forsøg, hvori grisene slagtedes ved henholdsvis 90 og 120 kg. I det ene forsøg fodredes grisene efter ædelyst fra 20 kg til slagtning, i de to andre efter forskellige fodernormer. De tre hold, der fra hvert forsøg slagtedes ved 120 kg, fik forskellige proteinnormer fra 50 kg. 

KK-tallet, der er et udtryk for kødets vandbindingsevne, farve og holdbarhed, blev bestemt i 215 prøver og viser, at der ikke var forskel på sogrise og galte.

Hverken det anvendte foders proteinindhold eller den daglige fodermængde synes at påvirke kødkvaliteten.

Grisene slagtet ved 90 kg havde samme KK-tal som grisene slagtet ved 120 kg, hvorimod der er fundet store forskelle fra kuld til kuld. 


Institution: Statens Husdyrbrugsforsøg

Forfatter: Arne Madsen, Hans Peder Mortensen, A. Eklundh Larsen, O. K. Pedersen, Patricia Barton

Udgivet: 2. juli 1975

Dyregruppe: Slagtesvin, Sogrise

Fagområde: Ernæring