10. juli 1975

Meddelelse Nr. 36

Forskellige foder- og proteinnormer til svin slagtet ved henholdsvis 90 og 120 kg levendevægt - 3. sammenligning af to opskæringsmetoder

Sammendrag

I forbindelse med tre forsøg, hvor grisene slagtedes ved henholdsvis 90 og 120 kg, er der ved slagtekvalitetsbedømmelsen anvendt to opskæringsmetoder. I det ene forsøg fodredes grisene efter ædelyst, mens de i de to andre forsøg fodredes efter norm. De tre hold, som slagtedes ved 120 kg, fik forskellige proteinnormer fra 50 kg. 

De to opskæringsmetoder var dels den, der normalt anvendes på bedømmelsescentralerne, dels den, der anvendes ved eksport til forskellige EF-lande. 

Resultaterne viser, at den normalt anvendte opskæringsmetode på bedømmelsescentralerne udmærket alene kan anvendes til vurdering af slagtekvaliteten hos svin, der skal sælges til forskellige formål. 


Institution: Statens Husdyrbrugsforsøg

Forfatter: Hans Busk, Hans Peder Mortensen

Udgivet: 10. juli 1975

Dyregruppe: Slagtesvin, Sogrise, Galte

Fagområde: Ernæring