29. juli 1975

Meddelelse Nr. 39

Fodermidlernes værdi til svin - 2. de fordøjelige næringsstoffers omsætning og udnyttelse

Sammendrag

Tidligere undersøgelser viser, at værdien af den omsættelige energi i foderet stiger med stigende indhold af omsættelig energi pr. kg fodertørstof.

Med det formål at opnå mere viden om denne effekt og andre faktorer, der påvirker udnyttelsen af de fordøjelige næringsstoffer og den omsættelige energi, er der iværksat balanceforsøg og slagteundersøgelser med voksende svin.

I denne meddelelse gives en beskrivelse af forsøgene. Det forventes, at de første resultater kan meddeles i 1976.

 


Institution: Statens Husdyrbrugsforsøg

Forfatter: A. Just, O. Kjeldsen Rasmussen, H. Langborg Hansen

Udgivet: 29. juli 1975

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring