11. august 1975

Meddelelse Nr. 43

Selen og vitamin e til svin

Sammendrag

Der er store variationer i selenindholdet i fodermidler til svin. Indholdet afhænger i høj grad af dyrkningsforholdene. Langt det meste danskavlede korn har et lavt selenindhold. Der er også betydelige variationer i selenindholdet i sojaskrå. Bruges det danske korn sammen med selenfattigt sojaskrå, kan der let opstå selenmangel. 

Vitamin E kan i nogen grad erstatte selen, men kun indenfor visse grænser. De senere års erfaringer har tydeligt vist, at der ofte opstår selenmangel, selvom der findes rigeligt E-vitamin i foderet. 

Resultaterne fra dette forsøg tyder på, at en nedsættelse af selenindholdet i færdige foderblandinger fra ca. 0,06 ppm til ca. 0,03 ppm sænker grisenes selenstatus til et niveau, hvor man kan forvente mangelsymptomer. 

Da man næppe under danske forhold kommer ud for høje selenkoncentrationer i fodermidlerne, kan det anbefales at sætte 0,05-0,1 ppm selen til alle svinefoderblandinger. 


Institution: Statens Husdyrbrugsforsøg

Forfatter: Henning E. Nielsen, Viggo Danielsen, Gunnar Gissel-Nielsen, Mogens G. Simesen, Willy Hjarde, Torben Leth

Udgivet: 11. august 1975

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin, Gylte

Fagområde: Ernæring