30. september 1974

Meddelelse Nr. 8

Fodring to gange daglig efter norm sammenlignet med fodring efter ædelyst ved anvendelse af "porka" foderautomater

Sammendrag

Fodring af slagterisvin efter ædelyst ved anvendelse af "Porka" foderautomater har ikke medført en forøgelse af grisenes daglige tilvækst i forhold til fodring 2 gange daglig efter norm, men derimod en væsentlig forøgelse af foderforbruget, især på grund af foderspild svarende til 15-20 kg foderblanding pr. gris i perioden 20-90 kg.

Slagtekvaliteten var ikke påvirket. Sundhedstilstanden var heller ikke nævneværdigt påvirket bortset fra lidt flere halebidte grise i stier med foderautomater.

Støvindholdet i staldluften var omtrent dobbelt så højt ved brug af foderautomatel som ved fodring i krybbe. 

Den anvendte model af foderautomat har altså ikke fungeret tilfredsstillende, samtidig med at den forventede arbejdsbesparelse ikke er observeret. Andre modeller eller typer kan måske give andre resultater, hvilket der er grund til at være opmærksom på, hvis man overvejer at anskaffe foderautomater.


Institution: Statens Husdyrbrugsforsøg

Forfatter: E. Keller Nielsen, Arne Madsen

Udgivet: 30. september 1974

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring, Inventar