Veterinært laboratorium Kjellerup - landbrugets eget laboratorium

Veterinært Laboratorium, Kjellerup, er landbrugets eget laboratorium. Vi udfører analyser for danske husdyrproducenter og altid via den praktiserende dyrlæge.

Obduktioner af grise

Halter sundheden i grisestalden? Måske oplever du en øget dødelighed eller nedsat trivsel med manglende tilvækst? Ved sundhedsproblemer i besætningen, er det vigtigt at finde årsagen. Så har du mulighed for at komme rigtigt fra start med den rette forebyggelse og behandling.

Læs mere om, hvad obduktion af grise kan hjælpe med

PRRS-undersøgelser

Laboratoriet er udpeget af FVST som officielt laboratoriet til at foretage alle PRRS- analyser i alle besætninger – undtaget i besætninger med klinisk mistanke om PRRS.

Læs mere om PRRS-undersøgelserne

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores undersøgelser eller til indsendelse/aflevering af dyr eller andet prøvemateriale.

Kontakt os

Undersøgelser af grise

Laboratoriet udfører en lang række undersøgelser hos grise. Skal du have undersøgt dine grise, skal du enten indsende materiale eller blodprøve fra grisen. Læs mere om, hvad du skal indsende til os, hvad det koster, og hvor lang tid, der går, før du har svar fra os.

Læs om undersøgelserne og se prisliste

Blanketter til undersøgelser af grise

Skal du have undersøgt blodprøver eller materiale fra grise, skal du altid vedlægge en indsendelsesblanket per CHR-nr. Blanketten udfyldes af din praktiserende dyrlæge og vedlægges det indsendte materiale.

Find blanketter for undersøgelser af grise

Diagnostik af diarré

Laboratoriet kan hjælpe med at belyse årsagsforholdene ved et diarreudbrud. Hvis du ønsker en mere generel undersøgelse, kan du bede om at få undersøgt efter laboratoriets vurdering.

Læs mere om diagnostik af diarré

USK undersøgelse: Hvorfor dør dine pattegrise?

En USK-undersøgelser (udvidet sundhedskontrol) iværksætter vi ved, at du sender tilfældigt udvalgte døde pattegrise til laboratoriet over en kortere periode. Du skal indsende i alt 50 grise. På laboratoriet bliver grisene undersøgt på kryds og tværs, og der bliver udarbejdet en obduktionsrapport, som fortæller dig præcis, hvad dine grise er døde af. Der vil også være forslag til, hvordan du kan undgå det i fremtiden.

Få mere information om USK-undersøgelse

Resistensopgørelser

Laboratoriet udfører dagligt resistensbestemmelse af relevante sygdomsfremkaldende grisebakterier i Danmark.

Se data over de aktuelle tal for antibiotikafølsomhed

Blanketter til undersøgelser af kvæg

Skal du have undersøgt materiale fra kvæg, skal du altid vedlægge en indsendelsesblanket per CHR-nr. Blanketten udfyldes af din praktiserende dyrlæge og vedlægges det indsendte materiale.

Find blanketter for undersøgelser af kalve og kvæg

Undersøgelser af kalve

Laboratoriet tilbyder flere undersøgelser hos kalve. Til undersøgelserne skal du indsende materiale fra kalven. På denne side får du en beskrivelse af, hvad der skal indsendes, hvad det koster, og hvor lang tid, der går, før du har svar fra os.

Se alle undersøgelser af kalve