23. november 2018

Meddelelse Nr. 1152

Wraphø og hø forbedrer mavesundhed hos slagtesvin

To gange daglig tildeling af 50 g tørt hø eller wraphø pr. slagtesvin reducerer frekvensen af maveforandringer uden at påvirke produktionsresultaterne negativt i én besætning med højt niveau af mavesår.

Der var statistisk sikker effekt på mavesundheden ved tildeling af både wraphø og tørt hø til slagtesvin. Slagtesvin i grupperne, der fik tildelt wraphø og hø, havde en statistisk sikker lavere forekomst af mavesårsscore mellem 6 og 10 i forhold til kontrolgruppen, der ikke fik stråfoder. Mens kontrolgruppen havde en forekomst på 93,2 % mavescore 6-10, havde wraphø- og hø-grupperne en forekomst på hhv. 44,6 % og 47,4 %. Der var ikke forskel mellem gruppen med hø og gruppen med wraphø (p=0,67). 

Der var ikke statistisk sikker effekt i daglig tilvækst, daglig foderoptagelse, foderforbrug pr. kg tilvækst og kødprocent, uanset om grisene fik tildelt wraphø eller tørt hø i forhold til kontrolgruppen, der ikke fik stråfoder. I foderopgørelsen blev der ikke korrigeret for energiværdi i wraphø og hø, da det ikke var muligt at registrere, hvor meget der faktisk blev ædt. Der blev tildelt 100 g. pr. gris pr. dag, men en del af det blev aldrig ædt men blev tilsvinet og fjernet. Hvis alle 100 g wraphø og hø var blevet ædt, kunne foderforbruget pr. kg tilvækst være påvirket med op til 0,02 FEsv, hvilket er ubetydeligt sammenholdt med et andet virkemiddel mod mavesår, som er grov partikelfordeling i foder, der kan koste 0,1-0,15 FEsv pr. kg tilvækst. 

Tidsforbruget til håndtering af wraphø/hø var i gennemsnit 2,3 minutter pr. sti pr. dag fordelt på 0,9 minutter til tildeling og 1,4 minutter til rengøring af spaltegulvet før ny tildeling. Omkostninger til ekstra arbejde ved tildeling af wraphø eller tørt hø to gange dagligt i hele vækstperioden vil være urealistisk store under praktiske forhold. Tildeling af wraphø eller hø kan især anvendes i perioder med mavesårsproblemer og i sygestier. 


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Else Vils, Helle Mølgaard Sommer

Udgivet: 23. november 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring