28. juli 2015

Meddelelse Nr. 1038

Wraphø reducerer forekomst af mavesår

Tildeling af wraphø af tredje slet som supplement til tørfoder forbedrede mavesundheden statistisk sikkert hos slagtesvin.

Tildeling af wraphø ad libitum forbedrede mavesundheden hos slagtesvin statistisk sikkert. Andel grise med mavesårsindeks på 6-10 var 87 % i kontrolgruppen, hvorimod den var 22 % hos grise tildelt wraphø ad libitum.

Grise tildelt wraphø havde en fast og grødagtig konsistens i maveindholdet samt fyldte eller halvfyldte maver. 72 % af grisene i forsøgs wrapgruppen havde mange wrapstrå i maven. Maveindholdet hos størstedelen af grisene i kontrolgruppen havde en vandig konsistens samt halvfyldte maver eller maver fyldt med vand.

Der blev anvendt ikke-snittet wraphø , og observationer viste, at grisene trak en stor del af wraphøet ud af halmhækkene. Dette medførte et stort spild og svineri i stierne. Ved tildeling af wraphø, må der forventes et merforbrug af tid både til udfodring og til fjernelse af urent wraphø fra stierne. Det store spild samt det øgede tidsforbrug medvirker til, at tildeling af wraphø er mindre anvendeligt i slagtesvinestald, men tildeling af wraphø er et muligt værktøj til reduktion af mavesår.

Afprøvningen blev gennemført i én besætning med slagtesvin (30-110 kg). Der indgik to grupper i afprøvningen: begge grupper blev fodret ad libitum med pelleteret tørfoder, og grise i gruppe 2 fik tildelt wraphø ad libitum. Alle grisene blev slagtet ved optimal slagtevægt, hvorefter mavesundheden blev vurderet på Laboratorium for Svinesygdomme i Kjellerup, desuden blev maveindholdets konsistens, mavens fyldningsgrad samt mængden af strå registreret.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Jesper Poulsen, Henrik Thoning, Lea Hübertz Birch Hansen

Udgivet: 28. juli 2015

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring, Management