Opdateret/Gennemlæst 15. april 2024

Manual om vådfodermanagement

Vådfodermanualen beskriver de rutiner og kontrolsystemer, der skal sikre den fulde gevinst ved anvendelse af vådfodring.

Vådfodringsanlægget skal anvendes optimalt, og derfor beskriver manual om vådfodermanagement god praksis for de vigtigste rutiner og kontrolpunkter.

Vær opmærksom på, at der i håndbogsbladene findes henvisninger til bilag, der kun er tilgængelige ved kontakt til medlemmer af ekspertgruppe vådfodermanagement.

Håndbogsblade i manualen:

Fordele med vådfodring

Vådfodring har flere fordele:

  • god mavesundhed
  • restriktiv fodring af slagtesvin
  • mulighed for anvendelse og biprodukter.

Styringsmæssigt er der også flere fordele, du kan eksempelvis regulere fodertildelingen via håndterminal og bruge samme computerstyring til opblanding og udfodring.

Vådfodermanual og minimanual

Vådfoderfirmaerne AcoFunki, Big Dutchman og Skiold har i samarbejde med ekspertgruppen udarbejdet en minimanual til de mest gængse styringer. Vådfodermanualen kan du bruge sammen med minimanualen. I de to manualer er  der indsat gensidige henvisninger, således at du nemt og hurtigt kan finde relaterede emner.

Minimanualen får du hos din lokale svinerådgiver eller hos firmaerne AcoFunki, Big Dutchman og Skiold.