Skema til kontrol af sigteprofil

Formaling af korn og proteinfodermidler sikrer god foderudnyttelse samt god mavesundhed.

Vurdering af formalingsgraden bør ske hver 14. dag. Det er korndelen, og ikke den færdige foderblanding, der kontrolleres.