Opdateret 22. oktober 2020

Foderværktøjer

Fodermiddeltabellen og investeringsberegner til hjemmeblandet foder kan du bruge til henholdsvis at se fodermidlernes tabelværdier og beregne næringsstof– og energiindhold i foderblandinger samt analysere, om hjemmeblanderanlæg og eventuelt kornopbevaring er en god idé for dig.

Brug af investeringsberegningen til hjemmeblandet foder kræver, at landmanden eller rådgiveren har hjemtaget tilbud på investeringen og tilbud på råvarer og færdigfoder. Der skal laves en foderoptimering til beregningerne. Har man ikke det, kan der udregnes en foderpris ud fra en blanderecept.

Kornprisen fastsættes ud fra bytteprisen med færdigfoder. Herefter korrigeres der for fradrag på foderstoffen og omkostninger til korntørring mv.

Beregningerne inkluderer forrentningen af kornet og den likviditetsmæssige ændring, der er i forbindelse med overgangen til hjemmeblandet foder. Derudover er der følsomhedsanalyse på foderforbruget.

Download INVESTERINGSBEREGNING: HJEMMEBLANDET FODER - version 1.0

Opdateret 22. oktober 2020

Fodermiddeltabellen er ajourført

Fodermiddeltabellen er opdateret med nye analyser på korn fra høst 2020 jf. notat nr. 2026.

Desuden er værdierne for sojaskråfoder, rapsskrå og -kage, solsikkeskrå, fiskemel, sojaskaller, lucernegrønmel, tørrede sukkerroesnitter (roepiller) og tørret kornbærme (DDGS) ajourført med supplerende analyser på tørstof, protein, fedt, aske, træstof, EFOS og EFOSi fra DLA-gruppen.

DOWNLOAD: Fodermiddeltabel (Excel-fil)

Du kan også bruge regnearket til at beregne:

  • Fordøjeligt indhold af fosfor og aminosyrer i en foderblanding og sammenligne resultatet med forskellige normsæt.
  • Forventet EFOS, EFOSi og "I-Faktor" for en foderblanding med kendt recept. "I-faktor" er EFOSi i procent af EFOS og beregnes således:
    EFOSi * 100 / EFOS. I-Faktor erstatter analysen af EFOSi ved kontrol af energiindhold i foderblandinger.
  • Energiindhold ud fra egne analyseresultater.
  • Antal prøver, der skal indsendes til analyse for at opnå en bestemt sikkerhed på analyseresultatet.

Regnearket kan desuden vise:

  • En tabel, hvor man kan sammenligne flere fodermidlers næringsstofindhold
  • Resultatet fra de seneste analyser af årets kornhøst (se indholdsfortegnelsen på regnearkets første fane)
  • Versions-logbog med beskrivelse af ændringer samt en liste over kildemateriale
Råvareanalyser i fodermiddeltabellen hos SEGES Svineproduktion opdateres løbende.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.