5. januar 2017

Sagen om Zinkoxid er foreløbig sat på pause

Der kommer til at gå nogen tid, før der tages endelig stilling til brugen af medicinsk zink til grise. EU's medicinagentur skal udpege et nyt team, der på ny skal vurdere det oprindelige dokumentationsmateriale.

18 firmaer, der i dag har markedsføringstilladelser til veterinære lægemidler med zinkoxid, har henvendt sig til EU’s medicinagentur, European Medicines Agency (EMA), hvor de har anmodet om at få anbefalingen om et forbud mod brugen af medicinsk zink revurderet. Det betyder, at EMA på deres næste møde 19. januar 2017 skal udpege et nyt assessment team, som skal gennemgå og på ny vurdere det oprindelige dokumentationsmateriale samt evt. supplerende eller nyt materiale. Proceduren forventes at tage ca. 4 måneder og vil forskyde en endelig afgørelse i Kommissionen.

Det glæder Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

- Fra dansk side arbejder vi løbende på at reducere brugen af zink. Men vi frygter, at forbruget af antibiotika vil stige drastisk, hvis der ikke findes en fornuftig løsning på brugen af medicinsk zink, indtil der er udviklet dokumenterede alternativer til brug af medicinsk zink mod smågrisediarré. Derfor arbejder vi også på flere fronter for at sikre en fornuftlig løsning, fortæller Erik Larsen. 

- Vi er i tæt dialog med medicinalfirmaerne samt landbrugets fælles europæiske landbrugsorganisation Copa Cocega, der vil rejse sagen overfor Kommissionen, ligesom vi er i direkte dialog med Kommissionen omkring dette.