4. januar 2021

Særslagtning af niveau 3-grise ophører

Kravet om særslagtning af grise fra niveau 3 besætninger ophører pr. 1. januar 2021.

Danmark har haft handlingsplan for svin og grisekød siden 1995, og helt fra begyndelsen har der været krav om særslagtning af grise fra niveau 3-besætninger, som er de besætninger med den højeste forekomst af Salmonella. Gennem alle årene er der samlet utrolige mængder af data. Beregninger udført på disse mange data har vist, at det kun er en beskeden del (3%) af slagteriernes input af Salmonella, der håndteres ved særslagtning. Det er derfor besluttet, at det vil være rimeligt at ophøre med at særslagte grise fra niveau 3 besætninger. 

Da 97 % af alle Salmonella, der tilføres slagterierne, kommer ind med grise fra niveau 1- og niveau 2-besætninger, kører slagterierne allerede i dag med konstant størst muligt fokus på slagtehygiejnen. Det vurderes derfor, at denne hygiejnebarriere vil være solid nok til at håndtere et ophør af særslagtning af niveau 3-grise. 

Når særslagtningen ophører 

Fra 1. januar 2021 er der således ingen forskel på håndteringen af slagtesvin, uanset om de kommer fra en niveau 1-, en niveau 2- eller en niveau 3-besætning. Når særslagtning ophører, indføres i stedet en række skærpede tiltag på slagterierne. 

Salmonellafradraget fortsætter uændret

Salmonellafradraget for niveau 2 og 3 besætninger fortsætter uændret for at sikre, at der fortsat arbejdes på, at forekomsten i besætningerne ikke stiger. 

Slagtning med skærpet hygiejne

Der fastholdes særlig slagtning for grise fra besætninger, der er sat under offentligt tilsyn pga. salmonellose. Disse besætninger sættes i niveau 3, og grisene skal slagtes med skærpet hygiejne. Dette svarer til kravene fra den tidligere særslagtning. 

Hvad gør vi i stedet?

Det er aftalt, at når kravet om særslagtning ophæves, så skal der være andre foranstaltninger, som mere intensivt overvåger forekomsten af Salmonella på slagtekroppene på slagterierne. Handlingsplanen har et mål, der siger, at der maximalt på være 1 % positive slagtekroppe om året på landsplan, og dette mål skal holdes.

Der er derfor aftalt to skærpelser af overvågningerne af Salmonella på slagtekroppene på slagterierne.

Kontakt

Har du spørgsmål til ophør af særslagtning af niveau 3-grise, kan du ringe eller skrive til til afdelingsleder Vibeke Møgelmose fra Landbrug & Fødevarer L&F på: