20. april 2021

Bæredygtig-2050 vision på vej for dansk griseproduktion

Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Landsforeningen af Danske Svineproducenter går sammen om at udvikle en vision for erhvervet i 2050.

Kan man forestille sig en fødevareminister, der i 2050 siger: ”I Danmark producerer vi bæredygtigt, klimaneutralt og med en kvalitet, verden beundrer. Det er en af vores stærke klynger, hvor forskning, innovation og banebrydende digitalisering er gået forrest”? 

Det er i hvert fald sådan, formændene for Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Landsforeningen af Danske Svineproducenter håber, at en tale vil lyde til den tid.

”Vi mener, det er vigtigt, at vi som branche får sat os nogle ambitiøse mål. Derfor går vi nu sammen om at definere en 2050-vision. Vi vil gerne have et moderne erhverv, der er økonomisk bæredygtigt i balance med både natur, klima, dyrevelfærd og vores omverden”, siger Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, og tilføjer: 

”For 30 år siden havde vi ikke gylletanke, løse søer og digitalt styrede maskiner. På samme måde vil de næste 30 år byde på en omfattende udvikling, som vi skal være åbne for. Derfor har vi også lagt an til, at arbejdet med at vedtage en fælles vision skal foregå som en åben proces, hvor vi inddrager eksperter, opinionsdannere og politikere”.

Et naturligt samarbejde

Kim Heiselberg, der er formand for Landsforeningen for Danske Svineproducenter, mener, at det fremtidssikrer erhvervet at lave et bredt samarbejde i sektoren.

”Det er naturligt, at vi går sammen om at sætte langsigtede mål for vores sektor– fra ejerformer og arbejdskraft til klima, dyrevelfærd og kvalitet. Det er vigtigt, vi kan stå sammen om fremtiden”, lyder det fra Kim Heiselberg, formand for Landsforeningen af Danske Svineproducenter.

International efterspørgsel

I dag er dansk viden, metoder og produkter inden for dansk griseproduktion efterspurgt i hele verden. Målet med den fælles vision er at sikre, at erhvervet fortsat udvikler sig, så danske grise i 2050 stadig efterspørges som nogle af verdens bedste.

”Vi får brug for store investeringer, massiv digitalisering og omstilling i branchen. Det kræver, at vi står sammen i en stærk og sammenhængende værdikæde. Derfor er jeg utrolig glad for, at hele branchen er med på initiativet og visionsarbejdet,” vurderer Asger Krogsgaard, formand for Danske Slagterier, og fortsætter: 

”Det er vigtigt, at en samlet branche sætter en positiv dagsorden for vores erhvervsklynge. Det kræver, at der sættes konkrete delmål for 2030 og 2040, så både forbrugere og politikere kan se, at det faktisk er noget, vi vil handle på, og som vi er villige til at investere i. Det, der skal til, er både mod og nytænkning. Men vi går ind i arbejdet med åbent sind, og klar til udvikling.”

COVID-19 har forsinket visionsarbejdet, der oprindeligt var planlagt til at blive afholdt i løbet af foråret. Forsamlingsforbuddet har nemlig betydet, at planlagte seminarer har måttet udskydes. I stedet er det nu målet, at visionsarbejdet kan være færdigt inden for det næste halve års tid.