15. september 2022 | Opdateret/Gennemlæst 21. december 2022

Tilskud til miljøteknologi og stier til løse søer i farestalden

Har du planer om at bygge ny stald inden for det næste 1-2 år, så kan du søge om tilskud til ammoniakreducerende miljøteknologi samt til nye farestier til løse søer. Frist for ansøgning er d. 10. januar 2023.

Tilskud til løsdrift i farestalde

Der er foreløbig afsat 25 mio. kr. til omstilling til løsgående søer i farestalde, og tilskudssats er 40 % af projektets samlede tilskudsgrundlag, som beregnes ud fra en række faste standardomkostninger.

For at opnå støtte, skal størrelsen af en faresti til løse søer være mindst 6 m2 for at opnå tilskud. Tilskudssats er afhæng af stistørrelsen, men der opnås ikke yderligere tilskud for stier ud over 7,2 m2. Tilskudssats forventes at blive ca. 9.000 kr. per faresti på 6 m2 og op til ca. 11.000 kr. for en faresti på 7,2 m2.

Tilskud til ammoniakreducerende miljøteknologi i grisestalde 

Der er tilsvarende afsat 40 mio. kr. til ammoniakreducerende miljøteknologi i grisestalde. De tilskudsberettigede miljøteknologier er:

 • Gyllekøling
 • Luftrensning
 • Gylleforsuring

Det er alle tiltag, som typisk installeres når der bygges en ny stald eller ved totalrenovering af en eksisterende stald.

Det, skal du være opmærksom på

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at projektet skal være afsluttet senest 2 år fra den dag ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen samt, at det ikke er muligt at søge om projektforlængelse eller projektændring. Derfor er det altafgørende, at de som søger i puljen, har gennemarbejdet deres projekt inden. Særligt den maksimale periode på to år kan være en udfordring ved nybyggeri. 

Også muligt med tilskud til teltoverdækning af gyllebeholdere

Der kan også søges tilskud til teltoverdækning til både eksisterende og nye gyllebeholdere. Det betyder, at mange kan få tilskud til teltoverdækning uden at det kræver byggeri af et nyt staldanlæg. 

Teltoverdækning af gyllebeholdere er en omkostningseffektiv metode til at reducerer ammoniakemissionen, og for gyllebeholdere større end 2.500 m3 er denne investering i bedste fald omkostningsfri set over en 20-årig afskrivningsperiode. Det skyldes bl.a. sparret omkostning til etablering af flydelag samt, at regnvand ikke opsamles i gyllebeholderen, som gør at der samlet udbringes færre m3 gylle.

I en gyllebeholder uden teltoverdækning ophobes nedbør svarende til at der er behov for 10 % ekstra opbevaringskapacitet i beholderen. 

Fakta om tilskudsordningen

 • Forventet ansøgningsperiode: 18. oktober til 10. januar 2023. 
 • Der er afsat 25 mio. kr. i en tilskudspulje til omstilling til løsgående søer i farestalde.
 • Der er afsat 40 mio. kr. til ammoniakreducerende miljøteknologi i grisestalde.
 • Tilskudssats er 40 % af projektets samlede tilskudsgrundlag.
 • Du må først påbegynde dit investeringsprojekt, efter du har søgt om tilskud.
 • Projektperioden er 2 år og begynder den dag, ansøgningen sendes til Landbrugsstyrelsen. 
 • I denne tilskudsordning kan der hverken ansøges om projektforlængelse eller projektændring.
 • Der kan ændres i en indsendt ansøgning frem til 10. januar 2023, hvor ansøgningsperiode lukker.
 • Arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på jordbrugsbedriften for at være tilskudsberettiget.
 • Det er fortsat muligt at søge om projektoverdragelse til en anden primær jordbruger.
 • Det muligt at ansøge om flere af de beskrevne ammoniakreducerende teknologier.
 • Det er muligt at ansøge om tilsagn om tilskud i til både miljøteknologi og nye løsdriftsstier i farestalden.