30. november 2022

Løsninger til hyppigere udslusning af gylle

3 griseproducenter giver dig hver sit bud på, hvordan de lever op til de kommende krav om hyppigere udslusning af gylle fra stalden.
Fra 1. januar 2023 vil der efter alt at dømme blive indført krav om hyppig udslusning af gylle fra danske grisestalde. Formålet er at mindske metanudledningen fra gyllen i stalden. Forskning fra SEGES Innovation viser, at ugentlig udslusning fremfor månedlig udslusning mindsker metanudelingen fra gyllen med cirka 45 procent.

Forventning til kommende bekendtgørelse

Den endelige bekendtgørelse for hyppig udslusning er endnu ikke på plads, men det overvejende sandsynlige er, at de kommende krav blandet andet vil omfatte:

  • Der skal foretages udslusning mindst hver 7. dag fra alle slagtegrisestalde – udslusningen skal dokumenteres med en logbog.
  • Nye stalde projekteret efter 1. januar 2023 skal praktisere udslusning mindst hver 7. dag, og i større stalde skal forventes krav om automatisk udslusning med logningssystem - det gælder også i drægtigheds-, fare-, og smågrisestalde. Der er regler for i hvilke perioder en udslusning kan undtages som følge af lille gylleproduktion. Det gælder særligt i farestalde og smågrisestalde. 
  • Kontrol af den hyppige udslusning vil ligge i kommunalt regi.

Hvordan finder du en løsning på din bedrift, der lever op til de kommende krav? Det får du her inspiration til fra tre forskellige griseproducenter, som  Svineproduktion.dk har besøgt. To producenter med forskellige løsninger i nye stalde - og en producent, der har fundet en god arbejdsgang i en ældre stald. 

Automatisk vakuumudslusning hos Tommy Volsgaard

Hos Volsgaard Avl & Opformering har man i en nybygget slagtegrisestald etableret automatiske udslusning med spjæld siddende uden for stalden. Udslusning styres med et klik på computeren, logning af udslusning sker automatisk og mekanikken er placeret uden for stalden.

Se med og hør Tommy Volsgaard fortælle mere om systemet og hans erfaringer med automatisk vakuumudslusning.

Linespil hos Jørgen Bjerg

Mellem Ringkøbing og Søndervig har Jørgen Bjerg for et år siden etableret et linespilsanlæg til udslusning af gyllen fra slagtegrisene.

Målinger foretaget af SEGES Innovation viser, at daglig udslusning med linespilsanlæg reducerer metanudledningen fra gyllen med cirka 90 procent.

Jørgen Bjerg sætter stor pris på, at alt gyllen inklusiv den halm, han bruger, hver dag bliver sluset ud af stalden – se og hør mere i videoen.

Propperne trækkes hos Jens Gudike Fly

Jens Gudike Fly fra Spøttrup har i sine stalde fået opbygget en arbejdsgang, der gør, at trækning af propper ikke øger arbejdstiden. Propperne skal naturligvis stadig trækkes – men det er ingen byrde. Jens leverer desuden til biogas, og biogasselskabet sætter pris på den friske gylle, der har et cirka 10 procent højere gasindhold end traditionelt udsluset gylle.

Hos Jens Gudike Fly trækker han i propperne, om morgenen, når grisene bliver fodret. Det passer ind med de daglige rutiner i stalden og øger derfor ikke arbejdsgangen for Jens og hans medarbejdere.