Opdateret/Gennemlæst 16. maj 2023

national PRRS reduktion  skal nedbringe andelen af besætninger med prrs

Mindre PRRS hos danske grise vil højne sundheden, undgå produktionsmæssige udsving, og derigennem sænke antibiotikaforbruget og forbedre velfærden. Derfor har Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris i tæt samarbejde med øvrige instanser udarbejdet en strategi, der skal nedbringe andelen af besætninger med PRRS. Målet er, at andelen af besætninger, der er deklareret negative PRRS-antistoffer er øget betydeligt medio 2025.

Hovedelementerne i PRRS-planen er:

  • Alle besætninger skal have en PRRS-antistof deklaration (kendt status). En ny bekendtgørelse om PRRS træder i kraft i maj 2023 med krav om PRRS-sundhedsstatus af alle grisebesætninger over 10 søer eller over 100 grise totalt.
  • I alle besætninger, som er positive for PRRS-antistoffer, skal dyrlæge og producent hver måned udarbejde en erklæring, hvoraf det fremgår, om der er klinisk forekomst af PRRS i besætningen.
  • Mistanke om klinisk forekomst af PRRS skal fortsat håndteres med anmeldelse til praktiserende dyrlæge. Hvis mistanken ikke kan afvises af dyrlægen, skal dyrlægen straks anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen og udtage relevante prøver til analyse.

Strategi og Bekendtgørelse

Læs den fulde strategi til reduktion af PRRS hos grise i Danmark og bekendtgørelse om PRRS "BEK nr. 475 af 09/05/2023":


 

Lyt med i podcasten med Nicolai Rosager Weber, chefkonsulent og projektleder i Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, når han giver en et års status på PRRS-strategien.


Se med: Sanering for PRRS