Opdateret/Gennemlæst 29. februar 2024

National PRRS-reduktion: status og viden

Mindre PRRS hos danske grise vil højne sundheden, undgå produktionsmæssige udsving og derigennem sænke antibiotikaforbruget og forbedre velfærden hos grise. Derfor har Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris i tæt samarbejde med øvrige instanser iværksat en national reduktion af PRRS, som skal nedbringe andelen af besætninger med PRRS.
I følge Thomas Kjeldsen Kusk, dyrlæge ved SvineVet, er dine medarbejdere nøglen til, at PRRS-virus ikke spreder sig mellem sektionerne.

National reduktion af PRRS

Vi holder dig opdateret om den nationale reduktion af PRRS på denne temaside. Du finder al den viden, nyheder, video og podcasts, som er udgivet i forbindelse med den nationale PRRS-reduktion.

Ny beregnede notering for PRRS-positive grise

Status på sanering for PRRS i Danmark


Hvordan får jeg min besætning af PRRS-listen?

Alle grisebesætninger, der får påvist PRRS-virus, vises på PRRS-listen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. At få påvist PRRS-virus og komme på PRRS-listen betyder slagterestriktioner og fradrag på noteringen. Du kan komme af listen igen, hvis du foretager en totalsanering af din besætning. 

Totalsanering: Sådan gøres det – i netop denne rækkefølge:

 1. Din dyrlæge tager kontakt til SPF-Sund.
 2. SPF-Sund sender mail, hvori der er link til totalsaneringserklæring til både dyrlæge og besætningsejer.
 3. Når alle staldene på ejendommen er tomme og vasket og dette er godkendt af dyrlægen, så underskriver dyrlægen fremsendte erklæring.
 4. Når desinfektionen er gennemført, så underskriver besætningsejeren fremsendte erklæring, hvori det også erklæres, at der har været/vil være 7 dages tomgang inden indsættelse af grise.
 5. SPF-Sund får automatisk underskrevne erklæringer retur, det tjekkes at alt er i orden og herefter sendes sagen videre til Fødevarestyrelsen.
 6. Fødevarestyrelsen godkender at alle formalia er overholdt i forhold til totalsaneringen og sender brev til besætningsejer om ny PRRS-sundhedsstatus via e-Boks.
 7. Dyrlægen udtager 20 PCR-blodprøver til virusundersøgelse indenfor de sidste 35 dage op til, at den første gris eller so skal slagtes, og sender prøverne til et dansk laboratorium.
 8. Hvis prøverne er negative, sender dyrlægen prøvesvaret til Fødevarestyrelsen via "Introduktion - Ansøgning om at blive fjernet fra lister over virksomheder omfattet af eksportrestriktioner pga. PRRS"
 9. Fødevarestyrelsen fjerner besætningen fra PRRS-listen og der er ikke længere fradrag i afregningen. FVST giver besked til dyrlægen, der har indsendt ansøgningen.

Griseproduktions podcasts om PRRS


Se med: Sanering for PRRS


Hovedelementerne i PRRS-bekendtgørelsen

 • Alle besætninger skal have en PRRS-antistof deklaration (kendt status) senest 1. oktober 2023. Det følger af bekendtgørelse 997 "Bekendtgørelse om porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS)", som trådte i kraft 29. juni 2023. Kravet om PRRS-sundhedsstatus gælder alle grisebesætninger over 10 søer eller over 100 grise totalt. Det gælder også økologiske og frilandsbesætninger.
 • I alle besætninger, som er positive for PRRS-antistoffer, skal dyrlæge og producent hver måned udarbejde en erklæring, hvoraf det fremgår, om der er klinisk forekomst af PRRS i besætningen.
 • Ved mistanke om klinisk forekomst af PRRS skal besætningsejeren straks kontakte praktiserende dyrlæge. Hvis mistanken ikke kan afvises af dyrlægen, skal dyrlægen straks anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen og udtage relevante prøver til analyse.

Læs bekendtgørelsen i den fulde version:

Til finansiering af kontrol med besætningsejeres efterlevelse af tiltag i reduktionsstrategien for grisesygdommen PRRS (Porcin reproduktions- og respirationssyndrom) opkræver Fødevarestyrelsen et årligt beløb på 507 kr. pr. grisebesætning med mere end 10 søer eller mere end 100 grise. Dette er angivet i "BEK nr. 514 af 16/05/2023".

Baggrund for den nationale reduktion af PRRS: