1. juni 2017

Notat Nr. 1716

Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2016

Landsgennemsnittet for produktivitet 2016 viser en fremgang på 0,8 fravænnet gris pr. årsso. Både smågrise og slagtesvin viser en uændret produktivitet sammenlignet med 2015.

Der er i 2016 indsamlet data fra AgroSoft (WinSvin og SvineIT) og Cloudfarms i Danmark. Data er leveret af de lokale rådgivningscentre samt fra Danish Crown. Der indgår i alt 570 sobesætninger med i alt 435.000 årssøer, 541 smågrisebesætninger med i alt 12,6 millioner producerede smågrise og 714 slagtesvinebesætninger med i alt 5,6 millioner producerede slagtesvin. Dette er markant flere besætninger og dyr end i landsgennemsnittet for 2015.

Resultaterne er opgjort som gennemsnit af besætninger. Sobesætningerne fravænner i gennemsnit 32,2 grise pr. årsso, det er en fremgang på 0,8 grise i forhold til 2015. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse er 767 årssøer og den totale pattegrisedødelighed er på 21,3 procent, hvilket er en forbedring på 0,2 procentpoint.

Smågrisebesætningerne producerede gennemsnitligt 23.367 grise pr. år. Reference foderudnyttelsen er 1,88 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket er uændret sammenlignet med 2015. Reference daglig tilvækst er 446 gram, hvilket er marginalt højere end i 2015. Dødeligheden er 3,1 %, hvilket er uændret sammenlignet med 2015.

Den gennemsnitlige slagtesvinebesætning producerer 7.792 grise årligt. Reference daglig tilvækst er 940 gram, hvilket er en marginal stigning på 4 gram. Reference foderudnyttelsen er 2,70 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket er uændret sammenlignet med 2015. Døde og kasserede grise er 3,4 procent af producerede grise, svarende til en forbedring på 0,3 procentpoint.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Ole Helverskov

Udgivet: 1. juni 2017

Dyregruppe: Svin

Fagområde: Produktionsøkonomi