19. december 2018

Nr. 1840

Normtal for omkostninger 2019

Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse normtal.

Normtal for omkostninger for 2019 kan bruges som udgangspunkt for bedriftens budgetmål. Endvidere kan normtallene benyttes som sammenligningsgrundlag med bedrifternes egne tal og der kan identificeres områder, hvor der er væsentlige afvigelser og muligheder for forbedringer, da normtallene er opgjort både for gennemsnittet og bedste tredjedel.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nikolaj Kleis Nielsen

Udgivet: 19. december 2018

Dyregruppe: Sohold, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi