15. april 2019

Notat Nr. 1910

Når samarbejde mellem smågrise- og slagtesvineproducenter udvides til open book

Med baggrund i interviews af smågrise- og slagtesvineproducenter er det klarlagt, hvad der karakteriserer det forpligtende samarbejde parterne imellem – når det fælles mål er at sikre en stabil drift, fuld kapacitetsudnyttelse og mindre prisudsving på smågriseprisen.

Samarbejdspartnerne, der har deltaget i interviewerne, vurderer, at de har økonomiske fordele af deres samarbejde. Det var dog svært for dem at være konkrete i en egentlig betragtning omkring gevinsten i ”kroner/øre”.

I notatet er indsamlet erfaringer gennem interviews af smågrise- og slagtesvineproducenter, hvor der i dag er et velfungerende (forpligtende) samarbejde. Interviewene tager udgangspunkt i, hvorledes deres samarbejde fungerer i praksis og omfatter tre grupper smågrise- og slagtesvineproducenter og deres dyrlæger. 

På baggrund af de indsamlede interviews er opsat fem anbefalinger, som man kan tage afsæt i, hvis man påtænker enten at starte et nyt samarbejde op, knytte et tættere samarbejde med den leverandør / aftager, man allerede har i dag, eller blot ønsker inspiration til allerede eksisterende samarbejde.

De fem anbefalinger er:

  1. Du skal agere forretningsmæssigt professionelt. Det forventer din samarbejdspartner af dig. Professionelt betyder i denne sammenhæng, at du anser den anden part som en partner i et fælles selskab, uden at I nødvendigvis har fælles bundlinje. Du har forståelse for den andens produktion. Du støtter din partner gennem åben dialog og har overblik over, hvad der gør din partners bedrift mest optimal set i sammenhæng med din egen bedrift
  2. Parterne skal have gensidig respekt for hinandens arbejde og løbende dialog, hvor uoverensstemmelser tages i opløbet.
  3. Samarbejdet skal være en win-win-forretningssituation for begge parter – det vil sige, at begge parter får fordelagtigt udbytte af samarbejdet
  4. Kontraktbaseret samarbejde, hvor der tages udgangspunkt i Open Book-principperne, og hvor blandt andet prismodel er anført for henholdsvis sunde grise og ukurante grise, anførelse af opsigelsesvarsel mv.
  5. Brug af samme dyrlæge/dyrlægehus, hvilket vurderes at kunne give en økonomisk gevinst for begge parter, idet informationsflowet glider lettere og hurtigere, når dyrlægen ser samarbejdet som en integreret produktion.

Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Lena Terndrup Overgaard, Finn K. Udesen

Udgivet: 15. april 2019

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi